Ecommerce slovník

Slovník užitečných pojmů z oblasti e-commerce.

Slovník

Výsledky vyhledávání pro 🔍 zrušit

A

A/B testování

A/B testování je nástroj na vylepšení konverzního poměru e-shopu. Připraví se u něj dvě varianty stránky, každá z nich má jiný design, je jinak upravená, aby se zjistilo, která z nich je efektivnější. Jedna z těchto částí se zobrazuje jedné části návštěvníků, druhá té druhé části. Výsledek se potom hodnotí podle určeného cíle, tedy míry […]

Více info

Ad Blocking

Ad Blocking je software, který blokuje reklamy v prohlížeči. Dá se nainstalovat jako rozšíření do internetového prohlížeče. Dokáže rozpoznat reklamu a zablokovat ji při prohlížení webových stránek. Může blokovat například bannerovou reklamu nebo vyskakovací pop-up okna nebo různé animace či videa. Jedním z nejznámějších softwarů je například AdBlock Plus, který se dá nainstalovat do různých […]

Více info

AIDA model vyvolání pozornosti

AIDA je zkratka, která v sobě skrývá pojmy pozornost, zájem, touha a akce. Tyto pojmy označují procesy, kterými prochází spotřebitel před tím, než si koupí produkt. Prvním z nich je pozornost, tedy zákazník upře svoji pozornost na konkrétní produkt nebo službu. Druhým z nich je zájem zákazníka o produkt nebo službu. Dál je to vzbuzení […]

Více info

Akvizice

Akvizice je proces získávání zákazníka. Tento proces je součástí každé marketingové strategie. Realizuje se pomocí různých taktik, jako například e-mailing, affiliate programy nebo kampaně, jejichž součástí jsou influenceři.

Více info

Anchor text

Anchor text je hypertextový odkaz, který je součástí textu a obvykle je zvýrazněný modrou barvou. Dá se na něj kliknout a tím přesměruje návštěvníka na jiné místo na stránce, na úplně jinou stránku, nebo může otevřít nějaký soubor. Tyto linky berou do úvahy vyhledávače, aby zjistily, o čem je stránka. Pokud je jich v textu […]

Více info

Archetypy v marketingu

Archetypy jsou určité vzory nebo vlastnosti, které se v různých formách opakují. V marketingu to znamená, že je vytvořená značka, která funguje na základě nějakého archetypu a právě z jeho vlastností potom vychází reklama a komunikace se zákazníky. Právě díky vlastnostem každého typu si umí najít svoji pozici na trhu a cílovou skupinu. Značka si […]

Více info

Astroturfing

Astroturfing je jednou z neférových marketingových praktik, které využívají některé značky nebo ti, kteří se snaží prodávat různé produkty. Jde při tom o takovou taktiku, kdy zadavatel si zaplatí za pozitivní reklamu nebo propagaci na různých online místech. Mohou to být ať už sociální sítě nebo diskuse, nebo různé blogy založené jen za účelem šíření […]

Více info
B

B2B

B2B, teda business to business, je obchodní vztah mezi dvěma společnostmi nebo podniky, které nejsou konečnými spotřebiteli. Tento pojem se používá zejména v marketingu a při elektronickém obchodovaní.

Více info

B2C

B2C, teda business to customer, což znamená byznys pro zákazníka, je podnikatelský nebo marketingový model, kde jsou v obchodním vztahu na jedné straně podnik a na té druhé zákazník, tedy konečný spotřebitel. Často tento pojem označuje zejména obchodování v online oblasti. Je to jeden z nejčastějších a nejpopulárnějších modelů obchodování na internetu.

Více info

Banner

Banner je reklamní prvek, který se používá na webových stránkách. Zpravidla se umísťuje blízko okraje obrazovky jako obrázek nebo animace. Stále tvoří jednu z nejčastějších forem reklamy na internetu. Tyto bannery umísťují inzerenti na stránky publisherů, kterým za to platí. Jakým způsobem se vyplácí odměna, je už individuální. Mohou platit za imprese, tedy za zobrazení, […]

Více info

Bannerová slepota

Bannerová slepota je pojem, který označuje vědomou nebo podvědomou tendenci lidí ignorovat bannerovou reklamu. Je to způsobené tím, že reklama nemusí být relevantní a člověk se soustředí jen na obsah, kvůli kterému na stránku přišel. Právě proto se mnozí snaží o to, aby byla reklama co nejpoutavější, ale často má právě opačný účinek, začne být […]

Více info

Behaviorální segmentace

Behaviorální segmentace diferencuje zákazníky i potenciální zákazníky do různých skupin, aby tak mohly značky a prodávající přizpůsobit svoji strategii prodeje. Uskutečňuje to na základě několika kritérií, například podle toho, jestli daný produkt už vyzkoušeli, nebo ne, nebo podle loajálnosti ke značce.

Více info

Black hat SEO

Black hat SEO jsou zakázané praktiky, které se využívají v marketingu na to, aby se zvýšilo postavení stránek ve vyhledávání SEO. Vyhledávače je zakazují, a pokud přijdou na to, že je stránky využívají, mohou být vyřazené z vyhledávání. Existují různé techniky jako například cloaking, neviditelné strany, vytváření duplicit nebo také nahlašování konkurence, tedy Negativní SEO. […]

Více info

Brand

Brand, v překladu značka, je jméno, specifický symbol, logo, které odlišují jednoho konkurenta na trhu od druhého. Různými formami se snaží od sebe diferencovat, a takto vyniknout na trhu mezi ostatní konkurencí. Efektivní a kvalitní využití značky může pomoci k vyššímu prodeji. Firmy využívají různé strategie budování svých značek, které se týkají různých aspektů podnikání. […]

Více info

Branding

Branding je marketingová metoda vytváření pozitivního vnímání značky, tedy brandu, zákazníky a spotřebiteli. Skládá se z vícera strategií, a to například vytvoření výstižného a snadno zapamatovatelného jména, vytvoření loga, které si zákazníci snadno zapamatují, sloganu, který bude s touto značkou korespondovat. Mezi tyto činnosti patří také například vymezení značky vůči ostatním konkurentům a určení si […]

Více info

Breadcrumb navigation

Breadcrumb navigation, česky drobečková navigace, je termín, který označuje pomůcku, která pomáhá uživateli zorientovat se na webové stránce nebo v různých programech či dokumentech. Můžeme ji považovat i za jeden z faktorů, které ovlivňují SEO vyhledávání. Poskytuje navigaci na předešlé stránky, které uživatel navštívil, a pomáhá mu zorientovat se v místě na stránce, kde se […]

Více info

Buzzmarketing

Buzzmarketing je typ marketingu, jehož cílem je vytvořit ruch, hukot nebo bzukot o značce, produktu nebo službě mezi lidmi. Jeho účelem je vytvořit povědomí o značce bez toho, aby na to byly vynaložené vysoké náklady. Součástí buzzmarketingu je také virální marketing a astroturfing. Je jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů, protože pokud je tato kampaň úspěšná, […]

Více info
C

C2C

Za zkratkou C2C se skrývá výraz customer to customer, což znamená zákazník zákazníkovi. Je to jeden z modelů elektronického obchodování, kdy na internetové platformě obchodují nebo si vyměňují zboží spotřebitelé mezi sebou navzájem. Tento vztah zprostředkuje jiná platforma, na které si, z pohledu kategorizace trhu, primárně konzumenti vyměňují produkty nebo informace a zkušenosti o těchto […]

Více info

Cause marketing

Cause marketing je typ marketingu, který spojuje zvyšování zisku společnosti a společenskou odpovědnost firmy. Takovéto společnosti obvykle podporují například neziskové organizace a tímto způsobem vytvářejí o sobě pozitivní obraz. K takovému zlepšování mohou společnosti podporovat i svoje zákazníky, aby například přispěli různým organizacím, s nimiž spolupracují, a tímto způsobem je podporují. Jedním ze způsobů je […]

Více info

Cílení (Targeting)

Targeting, nebo cílení, je pojem, který označuje relevantní nastavení reklamy pro cílovou skupinu, které je určená. Tomuto kroku předchází segmentace trhu, která má za cíl analyzovat strukturu trhu, a následuje ho positioning, čím se odlišuje od konkurence. Při cílení je také několik důležitých atributů, jako například velikost daného segmentu, nebo to, jestli je dost atraktivní […]

Více info

Cílová skupina

S pojmem cílová skupina jste se setkali pravděpodobně v marketingu nebo v oblasti reklamy. Jde o velmi důležitý parametr, který by měla znát každá značka či firma. Od něho se následně odvíjí, na koho budete cílit svoje reklamy, příspěvky či výrobky. Důležitá je pro správnou marketingovou strategii Cílovou skupinu tvoří vaši zákazníci, popřípadě lidé, na […]

Více info

Cloaking

Cloaking patří mezi zakázané Black hat SEO techniky. V principu jde o to, že vyhledávači je nabídnutá stránka, která je optimalizovaná přesně na míru algoritmům, které určují pozici stránek ve vyhledávání. Tím pádem vyhledávač zobrazí danou stránku na lepší pozici. Problém je ale v tom, že se návštěvníkům zobrazí stránka úplně jiná, kterou by jinak […]

Více info

CMS

Zkratka CMS znamená Content Management System, což je v překladu Systém pro správu obsahu. Tento systém používají především laici, kteří neovládají programovací jazyky. Je určený na správu obsahu internetových stránek bez nutnosti ovládání programovacích jazyků. Je přístupný přes administrační rozhraní CMS, kde je možné přidávat, editovat a upravovat rozsah. Výhodou je, že i neprogramátoři mohou […]

Více info

Co je hoax?

V současném kontextu sociálních sítí lidé za hoax považují informace, se kterými se buď neztotožňují, nebo které odporují jejich vidění světa. Svět není černobílý, ty máš svůj názor, já mám svůj názor, pravda je relativní a podobné fráze nás chtějí přesvědčit, že nemůžeme spolehlivě určit pravost a pravdivost informací.

Více info

Co je to digitální garáž?

Digitální garáž Google je bezplatný online vzdělávací program. Umožňuje rozšířit a posílit vaše dovednosti prostřednictvím kurzů digitálního marketingu. Možná dokonce získáte práci, po které jste toužili, a začnete novou kariéru. Do digitální platformy společnosti Google se může přihlásit každý, kdo má chuť se učit. Ať už chcete postoupit v kariéře, posunout se na vyšší pozici […]

Více info

Cookie

Soubory cookies jsou záznamy, které si webový prohlížeč ukládá po prokliku z affiliate linku. Právě na tomto základě funguje affiliate marketing. Po kliknutí na odkaz se vytvoří soubor cookie, který se uloží v prohlížeči, standardně na 30 dní. Po uplynutí této doby se automaticky vymažou a provize už publisherovi nepřísluší. Soubory cookies jsou údaje publishera, […]

Více info

Copywriting

Copywriting je tvorba zajímavých a poutavých komerčních textů, které jsou určené na prodávání různých produktů a služeb. Této činnosti se věnuje copywriter, který by měl být schopný napsat funkční text a brát ohled i na SEO optimalizaci nebo správné použití klíčových slov. Copywriting je důležitý v tom, že má prezentovat produkt nebo službu tak, aby […]

Více info

CPA

Zkratka CPA znamená cost per action, tedy cena za akci. Je to platba za konverzi, kterou zaplatí inzerent, pokud na jeho stránce návštěvník udělá konverzi, tedy například když nakoupí v jeho e-shopu. Je to způsob online marketingu, při kterém inzerent platí publisherovi jen za to, kolik zákazníků provede určenou akci, tedy například nákup. Tento typ […]

Více info

CPC

CPC, tedy Cost per click – cena za proklik – je součástí internetového marketingu a označuje, kolik zaplatí inzerent publisherovi za kliknutí na jeho reklamu. Tento pojem velmi úzce souvisí s pojmem PPC, tedy Pay per click. Zatímco CPC je samotná cena za jedno kliknutí, PPC je systém fungování takovéhoto typu reklamy.

Více info

CPI

CPI, cost per impresion, tedy cena za impresi. Tento pojem se spojuje s online trafficem a internetovou reklamou. Označuje cenu, kterou zaplatí inzerent za každé zobrazení jeho reklamy uživateli internetu. Podobný termín, který se spojuje s cenou za impresi, je CPM, cost per mille, což je cena za tisíc zobrazení. Tyto termíny se používají na […]

Více info

CPO

Cost per order, což znamená cena za objednávku, je termín, který označuje náklady na objednávku kampaně nebo internetové reklamy. Tato cena se vypočítá dělením nákladů na reklamu počtem úspěšných objednávek. Účelem tohoto výpočtu je zjištění, jaké náklady jsou potřebné na to, aby byla získaná objednávka. Pokud je hlavním účelem této formy marketingu právě generování prodeje, […]

Více info

CRO

CRO představuje pojem Conversion rate optimization, v překladu optimalizace míry konverze. Tento pojem představuje různé činnosti, které souvisí s optimalizací webu tak, aby se zvyšovala míra konverze. Tyto úpravy souvisí s uživatelským zážitkem, tedy se snaží, aby byl web uživatelsky přijatelnější a úspěšnější. Souvisí i s testováním webů, například A/B testování, které zkoumá to, jaká […]

Více info

Cross selling

Cross selling, tedy v překladu křížový prodej, je jednou z prodejních taktik, které nabízejí už existujícím zákazníkům další produkty nebo služby. Up selling je podobnou taktikou, která má ale za cíl nabízet dražší výrobek. U cross sellingu to nemusí být dražší výrobek, ale například příslušenství. Tedy zákazník si koupí například mobil a prodejce mu k […]

Více info

CTA

CTA, call to action, tedy výzva k akci je prvok, který má motivovat nakupujícího ke konverzi. Tato výzva by měla směrovat lidí k provedení akce, tedy například k nákupu daného produktu, po tom, co stisknou tlačítko vložit do košíku. Mohou to být různé akce, jako například stažení obsahu, registrace nebo sdílení.

Více info
G

Gamification

Gamifikace je proces, který využívá v marketingu různé prvky nebo principy, které se spojují s hrami. Mohou to být například různé věrnostní programy, kdy za určitou akci, tedy například za nákup, může zákazník dostat body. Po dosažení určitého množství bodů se může dostat na úroveň, při které získává určitou odměnu. Gamifikace zvyšuje motivaci zákazníka například […]

Více info

GDPR

Zkratka GDPR, která v sobě skrývá výraz General Data Protection Regulation, což v překladu znamená všeobecné nařízení na ochranu osobních údajů. Je to nařízení, které se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Jeho úkolem je zvýšit ochranu osobních údajů občanů Evropské unie. Toto nařízení se dotýká všech subjektů, které přicházejí do […]

Více info

Ghostwriter

Se slovy ghostwriter nebo ghostwriting se v poslední době setkáváme stále častěji. Co vlastně označují? Profesionál bez podpisu Ghostwriter je člověk, který vám dokáže napsat profesionální texty bez toho, aby byl pod nimi podepsaný. Jde o profesionálního spisovatele, redaktora nebo copywritera. Jeho služby můžete využít například při psaní knihy či článku na svůj blog. V […]

Více info

Google Adsense

Google Adsense je program, který umožňuje publisherům umísťovat reklamy na webové stránky, které nejsou součástí Googlu. Majitelé webových stránek se mohou zaregistrovat na platformě Adsense a umísťovat na svoji stránku reklamy, které jsou k dispozici v Google Adwords. Za tyto reklamy získávají provize, a to buď na základě kliků, nebo impresí. Znamená to tedy, že […]

Více info

Google Adwords

Google Adwords je největší reklamní platforma na světě. Patří společnosti Google, pro kterou je jedním z primárních zdrojů příjmu. Funguje na principu platby za kliknutí. Tato služba obsluhuje reklamy jak ve vyhledávání, tak i v obsahové síti Google Adsense. Inzerenti platí za zobrazení krátké reklamy, nabídky služeb nebo produktů v rámci reklamní sítě Google. Podle […]

Více info

Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, který je určený na sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek a chování návštěvníků. Nabízí také komplexnější analýzu webu, jako například výkonnost online kampaní a návratnost investicí do reklamy. Funguje tak, že si uživatel nasadí na stránku měřicí kódy, které sledují pohyby a aktivitu na internetové stránce. Podle naměřených údajů může […]

Více info

Google Keyword tool

Google Keyword tool je nástroj společnosti Google, který pomáhá při zjišťování důležitosti klíčových slov. Důležité je to kvůli reklamním kampaním, SEO a SEM.

Více info

Google Panda

Google Panda je algoritmus společnosti Google, který obsahuje množství vyhledávacích mechanismů. Jeho hlavním úkolem je rozlišit relevantnost stránky a vyřadit z vyhledávání ty stránky, které nemají žádnou hodnotu. Google Panda odstavuje z vyhledávání stránky, které jsou nekvalitní, nemají žádný obsah nebo mají množství duplicit. Podle množství faktorů uděluje internetovým stránkám hodnocení, podle něhož se potom […]

Více info

Google Sandbox

Google Sandbox je mechanismus, který ochraňuje Google vyhledávání před nevyžádaným SEO spamem. Internetové stránky se sem mohou dostat většinou při používání zakázaných black hat SEO praktik. Často se sem mohou dostat i nové stránky, které si ještě budují hodnotný a relevantní obsah a různé odkazy. Google Sandbox je Google nástrojem, který se snaží zejména rozeznat, […]

Více info

Google Trends

Google Trends je nástroj, který sleduje a porovnává vyhledávání klíčových slov. V reálném čase si můžete prohlédnout, jaká klíčová slova si právě uživatelé vyhledávají. Podle těchto poznatků se dá naplánovati další marketingová strategie. Podle tohoto nástroje je možné odhadnout, po jakých produktech a aktivitách bude v nejbližším období zájem.

Více info

Guerilla marketing

Guerilla marketing označuje zajímavou marketingovou strategii vhodnou pro menší firmy. Důvodem je, že využívá různé způsoby a metody. Prostřednictvím nich maximalizujete dosah a efekt reklamy i s nižšími náklady. Nejdůležitější je moment překvapení V zahraničí je guerilla marketing rozšířený, u nás zatím méně. Mnohé společnosti si však uvědomují jeho sílu. Pro tento způsob marketingu je […]

Více info
I

Imprese s click-rate (CTR)

Imprese je zobrazení reklamy. Toto zobrazení se využívá zejména u bannerové reklamy, kde se platí právě za počet impresí. Click-rate (CTR) je počet, který se udává v procentech a vyjadřuje, kolik z návštěvníků kliklo na banner. Mohou to být klasické bannerové reklamy na stránkách, nebo také e-mailové kampaně. Čím je vyšší míra prokliku, tím lépe, […]

Více info

Inbound marketing

Inbound marketing je forma marketingu, která se snaží zaujmout zákazníka nevtíravým způsobem. Zákazník se snaží aktivně najít produkt nebo službu na internetu a prodejce by měl vytvořit obsah tak, aby byl pro zákazníka prospěšný a užitečný. Právě tento způsob, že zákazník najde praktickou a užitečnou stránku, ho může motivovat, aby nakoupil. Je opakem klasické placené […]

Více info

Influencer

Slovo influencer je odvozené z anglického slova influence – tedy vliv. Osoba influencera je tedy člověk, který má určité publikum, které může ovlivňovat, například svými názory, nebo oblečením, nebo chováním. Jsou to zejména veřejně známé osobnosti, které mohou lidé znát například z televize nebo z veřejného života. Rozšířenější jsou ale takoví influenceři, kteří svoji slávu […]

Více info

Infografika

Zaujmout pozornost lidí je v dnešní době stále těžší. Jedním z účinných prostředků, jak na to, je infografika. Jde o obrázek, ve kterém rozebíráte určité informace. Může jít jednodušší nebo těžší témata, návody, triky či rady. Lidé ji mají rádi Lidé mají infografiky velmi rádi. V příjemně zpracovaném obrázku najdou vždy zajímavé informace. Dokonce některá […]

Více info
K

Keyword stuffing  

Keyword stuffing, tedy přecpávání klíčovými slovy, je termín označující SEO techniku, která je jednou z black hat technik. Tímto pojmem se vyjadřuje, zda je na stránce příliš velké množství klíčových slov. Tato klíčová slova jsou většinou skrytá před čtenářem, mohou se nacházet například za obrázky, nebo mají stejnou barvu jako pozadí, se kterým splývají. Internetové […]

Více info

Klíčová slova

Klíčová slova jsou slova nebo fráze, které nejvíc vystihují obsah a charakter dané stránky. Jsou spojené s různými oblastmi, které si uživatelé na internetu vyhledávají. Pomocí nich můžeme přivést potenciální zákazníky na svoje stránky. Používají se v rámci optimalizace SEO a u PPC kampaní.

Více info

Kontextová reklama

Kontextová reklama je internetová reklama, která se uživateli zobrazuje na základě klíčových slov. Ta se shodují s obsahem webové stránky, tedy s jejím kontextem. Tedy pokud si uživatel vyhledává informace například o sportu a přejde na webovou stránku, která se věnuje podobné tematice, tak se mu zobrazí reklamy, které se právě této oblasti týkají. Právě […]

Více info

Konverze a míra konverze

Konverze je cíl, který si stránka určí pro svoje návštěvníky. Určit si může cokoliv, například nákup, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru novinek, stažení souboru nebo poslání e-mailu. Míra konverze vyjadřuje to, kolik ze sta návštěvníků udělalo konverzi. Čím vyšší je konverzní poměr, tím víc je e-shop úspěšný. Míra konverze tedy určuje úspěšnost e-shopu na základě […]

Více info
L

Landing page

Landing page, nebo „dopadová stránka“ označuje internetovou stránku, na kterou je člověk přesměrovaný po kliknutí na banner, newsletter nebo po vyhledání klíčového slova. Znamená to tedy, že pokud na banneru jsou kabelky nějaké značky, tak po kliknutí na odkaz by měl být zájemce přesměrovaný na stránku, kde tyto kabelky najde. Chybou může být, když je […]

Více info

Lead

Výraz lead v marketingové oblasti označuje zejména získání zákazníka. Je to také jeden z druhů konverze. Leadem označujeme zákazníka, který projevil zájem o náš produkt nebo službu. Tito zákazníci jsou základem úspěšného marketingu a některé společnosti za tyto zákazníky i platí. Výraz lead má souvislost i s Lead Generation marketingem, jehož primárním úkolem je takovéto […]

Více info

Link farma

Pojmem Link farma se označují stránky, které jsou tvořené velkým množstvím dalších stránek, propojených různými dalšími odkazy. Jejich jediným účelem je přidávat link juice ostatním internetovým stránkám. Pomocí těchto link farem mohou weby získat vyšší page rank. Je to jedna z black hat SEO technik, které se řadí mezi zakázané, proto za ně může hrozit […]

Více info

Link juice  

Link juice se spojuje se SEO vyhledáváním a označuje to, jakou hodnotu zpětných linků si mezi sebou stránky vyměňují. Může to být pomocí různých backlinků nebo také interních odkazů na jiné weby. Čím je na stránce víc kvalitních odkazů, tím vyšší hodnocení stránka má, a tedy je výše umístěná v SERP. U link juice je […]

Více info

Linkbaiting

Linkbaiting je technika, která má za účel zvýšit množství zpětných odkazů na web, a teda zvyšuje jeho viditelnost. Funguje na tom principu, že na stránkách se uveřejňuje různý zajímavý, poutavý obsah, který se potom sdílí na ostatních stránkách. Tyto stránky potom přivádějí organický traffic a tím pádem pomáhají stránkám ve vyhledávačích. Na rozdíl od link […]

Více info

Linkbuilding

Důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO) je linkbuilding. Je to vyhledávání zpětných odkazů, což je jedním z off-page faktorů. Pokud Google zjistí, že na vás někdo odkazuje, tak vás ve vyhledávání posune na lepší pozice. Je to proto, že si myslí, že máte zajímavý obsah a vaše stránka je užitečná pro uživatele. Primární funkce linkbuildingu […]

Více info

Long tail

Označení Long tail se používá zejména v PPC a SEO reklamě, na označení méně vyhledávaných slov, nebo frází se specifičtějším významem. Jsou mnohem méně vyhledávané než nejpoužívanější slova, na které jsou stránky optimalizované, zejména pro jejich specifičnost. Jejich výhoda může spočívat v tom, že lidé, kteří je vyhledávají, přesně vědí, co chtějí, a právě proto […]

Více info
P

Page Rank

Page rank je algoritmus, který používá Google na to, aby tak přiřadil každé stránce hodnocení, podle kterého se potom objevují tyto stránky ve výsledcích vyhledávání. Dělá tak podle mnoha kritérií, například podle významu, kvality, nebo podle množství zpětných linků, které vedou na dané stránky. Tato čísla tedy určují hodnotu, popularitu a důležitost dané stránky. Pokud […]

Více info

Penalizace webu

Penalizace webu je termín, který se spojuje zejména se SEO vyhledáváním. Webové stránky mohou být penalizované zejména v tom případě, pokud používají různé zakázané black hat SEO techniky. Dělají to hlavně z toho důvodu, aby posílily svoje místo ve vyhledávačích, a tedy přitáhly návštěvnost na svoje stránky. Penalizované mohou být různými způsoby, například tím, že […]

Více info

Perex

Pokud jste se někdy setkali s označením perex, pravděpodobně to bylo v souvislosti s článkem. Slovo perex označuje úvodní, tučně vytištěnou část textu. Ta se nachází v téměř všech článcích a jejím úkolem je určitým způsobem upoutat čtenáře. Kromě tučného písma se na jeho vyznačení občas využívá kurzíva. Perex musí být výstižný Aby perex zaujal, […]

Více info

Persona

Persona je modelová osoba, která představuje základní vlastnosti a charakteristiky skupiny potencionálních zákazníků. Pomocí tohoto způsobu vytvoření fiktivní osoby může prodávající lépe pochopit svého zákazníka a tím pádem mu dokáže lépe přizpůsobit svůj produkt, službu a marketingovou strategii. Často se tyto osoby popisují až do úplných detailů, to znamená, že kromě základních charakteristik jako například […]

Více info

PLA PPC inzeráty

PLA, tedy product listing ads, jsou reklamy, které obsahují informace o nabízených produktech. Zobrazují se ve vyhledávačích při hledání klíčových slov spojených s nabízenými produkty. V těchto reklamách jsou aktuálně produkty, pokud je aktualizovaný feed.

Více info

Plug-in

Plug-iny, anebo zásuvné moduly, slouží na rozšiřování a přidávání nových vylepšení a různých funkcionalit na stránky. Jsou součástí vícera systémů, které nabízejí stránkám různá nová rozšíření, přinášející množství nových funkcí. Nepracují samostatně, na jejich využívání je potřebné mít už vytvořenou stránku, do které je můžete přidávat. Například ve službě WordPress si jimi můžete upravit celou […]

Více info

Pop-up

Pop-up je forma reklamy, která se objevuje před obsahem na stránce v podobě reklamního banneru nebo nového okna v prohlížeči.

Více info

Positioning

Positioning je strategie, která má za cíl odlišit značku od těch ostatních a tímto způsobem určit a vymezit jí místo na trhu. Vytváří určitý obraz, který mají zákazníci o dané značce, produktu, nebo službě. Positioning pomáhá značkám odlišit se od konkurence a vybudovat si svoje místo na trhu. Určuje to různými způsoby, jako například logem […]

Více info

PPC

Zkratka PPC, tedy Pay per click, což v překladu znamená platba za proklik, je typ reklamy, u které se platí za kliknutí na reklamu, bannerovou nebo kontextovou. Inzerent tedy publisherovi neplatí za zobrazení reklamy, ale jen když se uživatel proklikne na stránku. Reklamy tedy mohou být cílené i placené mnohem účiněji. Hlavně proto, že se […]

Více info

Případová studie

Případové studie se v marketingu využívají jako zdroj informací. Tyto studie sledují vývoj a výsledky určené činnosti, které potom slouží jako zdroj pro orientaci v problematice. Pomáhají při vytváření dalších podobných projektů, protože na základě těchto studií se dá vyvarovat chybám, případně pokračovat v tom, co funguje

Více info

Pull marketing

Pull marketing je marketingová stratagie, kde si značka chce přitáhnout zákazníka místo toho, aby mu svoje produkty vnucovala. Svoji strategii si zakládá na tom, aby nabídla řešení problému zákazníka. Je tedy opakem push marketingu, který se snaží svoje produkty a služby vnucovat zákazníkovi. Takováto taktika se snaží vybudovat u zákazníků loajálnost ke značce a ti […]

Více info

Push marketing

Push marketing je taková marketingová taktika, při níž se značka snaží svoje produkty a služby přímo představit zákazníkům. Může být ve formě klasické bannerové reklamy, ale také v případě, že obchody nabízejí zlevněné produkty přímo zákazníkům. Je opakem pull marketingu a více se snaží přivést svoje produkty přímo k potenciálnímu zákazníkovi.

Více info
S

See – Think – Do – Care model

V rámci online marketingu se můžete setkat s několika praktickými modely. Mezi ně se řadí také See – Think – Do – Care známý pod zkratkou STDC. Jde o model zobrazující nákupní fáze zákazníka, díky čemuž může firmě pomoct v mnohých směrech. See V první fázi se lidé ještě nenazývají zákazníky. Je to proto, že […]

Více info

SEM

SEM nebo Search engine marketing je jedna z forem propagace a zviditelnění webu. Zabývá se získáváním návštěvnosti a efektivitou stránek. Využívá se na to SEO optimalizace, která upravuje výsledky ve vyhledávačích tak, aby byly na vyšší příčce ve vyhledávání a PPC reklama. Využívá reklamní platformu Google Adwords, kde se podle vybraných klíčových slov platí za […]

Více info

SEO

Pod zkratkou SEO se skrývá výraz Search Engine Optimization neboli Optimalizace pro vyhledávače. Je to proces, který ovlivňuje to, jak se zvolená webová stránka objevuje v organickém vyhledávání v internetových prohlížečích. Funguje na základě vícera faktorů, které se dělí na on-page a off-page. Ty on-page mohou být například použití správných klíčových slov v obsahu stránky, […]

Více info

SEO relevance

SEO relevance označuje to, zda je webová stránka dostatečně relevantní na to, aby na ni byl vložený vhodný odkaz. Tato relevance je důležitá při linkbuildingu, tedy zda mají odkazy souvislost s obsahem stránky.

Více info

SERP

SERP znamená Search engine result page. Je to stránka s výsledky, které se zobrazí po zadání slov do vyhledávače. Obsahuje jak přirozené, tedy organické obsahy, tak i placenou PPC reklamu. Může obsahovat různé odkazy, videa nebo obrázky.

Více info

Short tail

Slovní spojení short tail se nejčastěji využívá v rámci SEO. Setkat se s ním můžete také v jiných případech. Například při tvorbě PPC reklam. Označuje vysoce konkurenční a často vyhledávaná slova nebo fráze. Zpravidla jsou tvořená 1 až 3 slovy. Short tail jsou všeobecné Na rozdíl od long tail výrazů short taily nejsou tak přesné. […]

Více info

Side bar

Side bar, nebo boční panel, je boční, tedy levá nebo pravá část stránky. V těchto místech se nejčastěji objevuje bannerová reklama nebo navigační menu, případně odkazy na sociální sítě.

Více info

SPAM

SPAM je nevyžádaný, hromadně rozesílaný obsah, který dostane návštěvník do e-mailové schránky. Jeho obsahem může být často reklama nebo různé nabídky nebo klamavé zprávy. Nacházíme ho v současnosti i na sociálních sítích a různých diskuzních fórech. Existuje i ochrana proti spamu, která je ale velmi komplikovaná, protože ne vždy se dá určit, zda je daný […]

Více info

SWOT analýza

SWOT analýza je strategickým marketingovým nástrojem, který označuje komplexní vnitřní i vnější analýzu projektu nebo prostředí organizace. Zaměřuje se na silné a slabé stránky, které vycházejí z interního prostředí, a příležitosti a hrozby, které vycházejí z externího prostředí. Měla by následovat po definování si jasného cíle, jinak může být zbytečná, ale pokud je tato analýza […]

Více info
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+