7min. doba čtení

Jak vymyslet dobrý název a logo značky?

Vymyslet originální, poutavý, funkční a zapamatovatelný název není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát… O nic jednodušší úkol nás však nečeká ani při přetavení názvu značky do jeho vizuální podoby – loga. Pojďme však pěkně popořádku…

Pavol Sloboda Pavol Sloboda
ArtDirector v GALTON Brands
Jak vymyslet dobrý název a logo značky?

Tvoříme název značky

Při tvorbě názvu sice můžeme popustit uzdu svojí fantazie, ale zároveň bychom neměli zapomínat na charakter značky, tedy na to, kým jsme – jaké jsou naše hodnoty, vize a poslání. Pokud chceme, aby byl název naší firmy zapamatovatelný a atraktivní, měli bychom ho podpořit příběhem, který bude poutavě reflektovat hlavní myšlenku a důvod naší existence.

Možností, jak se na tvorbu názvu značky podívat, je opravdu mnoho. Při tomto nesnadném kreativním, ale zároveň strategickém procesu se můžeme inspirovat různými ověřenými přístupy:

  • Tvorba názvu na základě abstrakce – tento způsob spočívá v tvorbě inovativních a unikátních slov. Jejich velkou výhodou je, že se k nim doposud nevážou žádné asociace – pouze ty, které jim sami vytvoříme.
  • Tvorba názvu na základu deskripce – popisná slova recipientům velmi snadno napoví, v jakém segmentu společnost působí. Nevýhodou je ale vysoká míra zevšeobecnění a tím i nízká míra odlišitelnosti, unikátnosti a zapamatovatelnosti.
  • Tvorba názvu na základě asociace – tento přístup spočívá ve využití slov, která nesou určitý, všeobecně jasný význam. Asociace, kterou slovo v myslích publika vytváří, může být cenným stavebním prvkem v budování silné značky.
  • Tvorba názvu na základě personalizace – použití jména osobnosti, obvykle zakladatele společnosti, není moc doporučenou formou. Smysl však může mít tehdy, když je nositelem jména známá a respektovaná osobnost, která značce přidělí punc popularity a důvěryhodnosti.
  • Tvorba názvu na základě komprimace – názvy, které jsou tvořené z komprimovaných slov, resp. akronymů, se obvykle používají hlavně při fúzích společností. Ačkoliv je jejich tvorba relativně jednoduchá, s jejich zapamatovatelností to už tak jednoduché není. Z tohoto důvodu se komprimované názvy nedoporučují např. pro nově vzniklé společnosti.

Ať už se rozhodneme pro kterýkoliv přístup, výsledný název by měl být v souladu s nastavenou strategií a vytyčenými cíli.

Název by měl být unikátní, jednoduše vyslovitelný, zapamatovatelný, univerzální, dostupný a ochranitelný.

Vymyslet originální název s potenciálem však nestačí. Každé jméno totiž potřebuje vizualizaci. Jedinečnou, unikátní, funkční a zároveň oku lahodící. V tomto okamžiku je důležité vytvořit logo a vizuální identitu.

Tvoříme logo značky

Logo není jen kus designu. Logo je uvedení abstraktní myšlenky do vizuálního života. Je ústředním komunikačním prvkem, který provází značku celým jejím životem, vizuálně ji odlišuje od konkurence a pomáhá vytvářet myšlenkové zkratky či cenné asociace v myslích publika.

Význam loga je nepopíratelný, proto je při jeho tvorbě nezbytné zohledňovat více klíčových faktorů:

  • Jaké je poslání, vize, mise a celkový charakter značky, pro kterou budeme logo tvořit?
  • Jaké pocity a asociace má logo vytvářet?
  • V čem je značka výjimečná? Jakou přidanou hodnotou, resp. diferenčním prvkem disponuje?

Z uvedeného jasně vyplývá, že výchozím bodem při tvorbě loga je důkladné seznámení se se značkou samotnou, včetně jejích nejrůznějších specifik. Když jsme se už se značkou důvěrně seznámili a poznali její „osobnost“, můžeme v procesu tvorby loga pokračovat směle dál.

Úvodním a velmi důležitým rozhodnutím je výběr typu loga, tedy zda vsadíme na logo typografické (složené výlučně z písmen), piktografické (složené výlučně z piktogramů), případně použijeme jejich kombinaci.

U typografického loga je klíčovým faktorem úspěchu volba správného fontu. Všeobecně rozlišujeme fonty patkové (serif), které evokují serióznost, konzervativnost a důvěryhodnost, a fonty bezpatkové (sans serif), které působí moderním, svěžím a nadčasovým dojmem. Populárními jsou také psané fonty (script), které působí osobněji, vizuálně atraktivně a hravě.

Neméně podstatná je i otázka barevnosti loga. Při výběru barev bychom měli vycházet nejen z analýzy konkurence či osobnosti a charakteru značky jako takové, ale dbát i na to, co jednotlivé barvy vyvolávají v podvědomí našeho publika. Pomocnou ruku při výběru vhodných a nevhodných barev a jednotlivých odstínů nám podává psychologie barev.

https://digitalsynopsis.com/advertising/psychology-of-colors-in-marketing/

Máme zvolený font, máme vybrané barvy. Co dál?

Na co si při tvorbě loga dávat pozor?

V této fázi můžeme popustit uzdu svojí fantazie. Při tvorbě návrhů však nezapomínejme na fakt, že logo bude naši značku reprezentovat velmi dlouhé období a v rámci něho bude použité na různých komunikačních platformách. Zohledňujme proto jeho potřebu variovatelnosti!

V praxi to znamená, že budeme potřebovat různé velikosti a formáty loga – jinou velikost budeme používat například na webstránce a jinou v e-mailovém podpisu či faviconu. Logo by proto mělo být jednoduché, jasně čtivé a identifikovatelné z jakéhokoliv velikostního formátu. Také by nemělo ztratit na funkci a kvalitě v převodu do inverzních barev či černobílého provedení.

Navrhnout současné, moderní a zároveň funkční logo, které bude schopné značku reprezentovat dlouhé roky, resp. desetiletí (a v ideálním případě i staletí), není vůbec jednoduché. Cennou inspiraci můžeme načerpat i v nejnovějších trendech grafického designu, jejichž „módní diktát“ pro rok 2020 udává následovné:

Aktuální trendy v logodesignu

Animovaná loga

Digitalizace světa a stále větší důraz na komunikaci značek v online prostředí nám otevírá nové možnosti i v tvorbě logodesignu. Animovaná loga jsou proto logickým krokem vpřed, jak vnést nový esprit, atraktivitu a zároveň i příběh značky už do samotného loga.

https://looka.com/blog/logo-trends-2020/

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

Návrat 80. let

Milovníci retra a tradičních designových prvků se z tohoto trendu určitě potěší. A nejen oni. Logodesign s nádechem 80. let vzbuzuje nejen příjemnou nostalgii, ale v určitých aspektech i důvěryhodnost postavenou na dlouholeté tradici.

https://looka.com/blog/logo-trends-2020/

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

3D loga s gradientem

Jak docílit refresh tradičního logodesignu? Můžeme využít například tónové přechody, které vytvářejí plnější a vizuálně atraktivnější dojem. Tímto způsobem můžeme vdechnout logu nový vizuální život a povznést ho na úroveň současných grafických trendů.

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

https://99designs.com/blog/trends/logo-design-trends/

Customizované fonty

Font na míru, který je synonymem originality a výjimečnosti, se stále častěji přetavuje také do samotného loga. Zejména u typografických log se stává jakousi povinnou jízdou pro všechny ambiciózní značky, které se chtějí spolehlivě odlišit od konkurence. Žhavým trendem současnosti jsou i fonty s efektem destrukce textu, které upoutají jakousi vizuální tajemností, a fonty, které jsou vystavěné z atraktivních geometrických prvků.

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

https://99designs.com/blog/trends/logo-design-trends/

https://icons8.com/articles/logo-design-trends/

Raw loga

Nejen raw strava, ale také raw loga se v současnosti těší velké popularitě. Přísné, neuhlazené a výrazné tvary dělají z tohoto typu logodesignu nedokonalou dokonalost, která nadchne nejedno grafické srdce. Pozor však na jejich použitelnost!

https://99designs.com/blog/trends/logo-design-trends/

https://icons8.com/articles/logo-design-trends/

Tenké linie v první linii

Vykreslení tenkých, elegantních linií jde tak trochu ruku v ruce s dlouhodobě populárním minimalismem. Přestože ho z trůnu postupně začínají sesazovat výrazné prvky animovaných log, dovolíme si tvrdit, že grafická jednoduchost a střídmost z módy tak snadno nevyjde.

https://looka.com/blog/logo-trends-2020/

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

V jednoduchosti je krása

Na pravdivosti tohoto výroku vsadily už mnohé značky a zdá se, že se jim to vyplatilo. Zjednodušení tvarů, řezů a barev můžeme pozorovat v redesignu více značek, které přistoupily ke strategickému refreshi svojí vizuální identity, a tak jejich loga získala novou, svěží tvář. Nám se líbí. Co na ně říkáte vy?

https://icons8.com/articles/logo-design-trends/

Ecommerce Bridge na Marketeris.sk >>

Sdílet článek
Pavol Sloboda
ArtDirector v GALTON Brands

Pavel je ArtDirector v brandingových agentuře Galton Brands a designu se věnuje již více než 10 let. Specializuje se na design vizuální identity značek a návrh stránek s důrazem na bezchybné uživatelské rozhraní.

GALTON Brands
Tento článek ti přináší

GALTON Brands

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
5 lekcí pro efektivní budování značky e-commerce
7min. doba čtení

5 lekcí pro efektivní budování značky e-commerce

V dynamicky se rozvíjejícím segmentu e-commerce je pro majitele e-shopů klíčové nezapomínat na základní principy budování značky a zároveň držet krok s neustále se měnícími trendy. V tomto článku se dozvíte praktické rady a inspiraci od profesionálů z brandingové agentury GALTON Brands, které vám pomohou zjistit, jak na této cestě postupovat, zaujmout a udržet si […]

Andrej Mitáš Andrej Mitáš
Managing Director v GALTON Brands
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+