3min. doba čtení

Důležitost marketingové strategie

Na dnešním rychle se měnícím trhu je marketingová strategie nezbytností. Je to klíčový nástroj, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu společnosti. Co přesně ale dobrá marketingová strategie zahrnuje a proč je tak důležitá?

Důležitost marketingové strategie

Proč je marketingová strategie nezbytná?

Stanovení cílů a směřování

Bez jasně definovaných cílů a strategie, jak jich dosáhnout, může společnost snadno ztratit směr a stát se nerelevantní. Marketingová strategie pomáhá určit, čeho chcete dosáhnout, koho chcete oslovit a jak chcete cíle dosáhnout.

Rozpoznání konkurence

Díky strategii společnost identifikuje své hlavní konkurenty, definuje jejich silné a slabé stránky a najde způsoby, jak se od konkurence odlišit. 

Efektivita rozpočtu

Rozpočet je často omezený, a proto je důležité jej využívat co nejefektivněji. Marketingová strategie pomáhá určit, kde jsou příležitosti k investicím, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Co tvoří marketingovou strategii?

Analýza

Základním krokem je pochopit současný trh, konkurenci, potenciální příležitosti a hrozby. Toto zahrnuje analýzu SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) a pochopení aktuálního postavení společnosti na trhu.

Stanovení cílů

Určete si, čeho chcete dosáhnout. Chcete zvýšit povědomí o značce? Zvýšit prodej? Expandovat na nové trhy? Tyto cíle by měly být jasně definované, měřitelné a konkrétní.

Segmentace trhu

Rozdělení trhu na menší segmenty vám umožní zaměřit se na konkrétní skupiny zákazníků a přizpůsobit jim marketingové aktivity.

Výběr cílových segmentů

Ne každý segment je pro váš podnik stejně důležitý. Vyberte si ty, které jsou nejrelevantnější a kde vidíte největší potenciál.

Určení marketingového mixu

To zahrnuje 4 oblasti – produkt, cena, místo a propagace. Tyto prvky by měly být přizpůsobeny potřebám a preferencím vašeho cílového segmentu.

Definování „tone of voice”

Pod tímto pojmem rozumíme způsob, jakým značka komunikuje se svými zákazníky a odráží její osobnost. Je důležité, aby komunikace byla konzistentní napříč všemi marketingovými kanály, protože to pomáhá budovat důvěru a rozpoznatelnost značky.

Definování brandu

Branding neboli budování značky je víc než jen logo nebo slogan. Je to o vytváření jedinečné identity, která odlišuje vaši značku od konkurence. Silná značka může vytvořit emocionální pouto mezi společností a jejími zákazníky a podporovat loajalitu zákazníků.

Týdenní podcast UPdate

Marketingový framework SEE — THINK — DO — CARE

Tento rámec rozděluje cestu zákazníka do čtyř hlavních fází:

Vidět (SEE) – kdy zákazníci poprvé objeví značku,
myslet (THINK) – kdy zvažují nákup,
dělat (DO) – kdy se rozhodnou pro nákup,
starat se (CARE) – kdy značka udržuje vztah se zákazníkem i po nákupu.

To pomáhá společnostem zaměřit se na různé potřeby zákazníků v různých fázích jejich cesty. Tento rámec je oblíbený zejména v remarketingových kampaních 

Implementace a hodnocení

Po stanovení strategie je čas ji implementovat. Po nějaké době je důležité vyhodnotit její úspěšnost a případně ji upravit.

Marketingová strategie je nezbytná pro úspěch v dnešním konkurenčním světě. Poskytuje jasné směřování, pomáhá efektivně využívat zdroje a zajišťuje, že podnik je vždy o krok před konkurencí. Bez ní je obtížné dosáhnout dlouhodobého růstu a prosperity.Sdílet článek
Juraj Zaťko

Juraj je marketingový specialista a pomáhá firmám uspět v online světě. Aktuálně se na plný plyn věnuje své společnosti Birdline, která se zaměřuje na komplexní marketingová řešení pro malé a střední podniky.

Birdline
Tento článek ti přináší

Birdline

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Biddingové stratégie pro lepší výkon
6min. doba čtení

Biddingové stratégie pro lepší výkon

V konkurenčním prostředí online reklamy je zvládnutí Google Ads biddingových strategií tajemstvím úspěchu. Vedle základů se v tomto článku od 6clickz věnujeme pokročilým strategiím pro zvýšení výkonnosti kampaní a získání cenných informací.

Redakce Redakce
Přečíst článek
Ženy jako tichá síla v pozadí marketingových úspěchů
6min. doba čtení

Ženy jako tichá síla v pozadí marketingových úspěchů

V dnešním světě, který se neustále mění a dynamicky rozvíjí, je zásadní zohlednit a uznat přínos každé individuální zkušenosti a perspektivy. V marketingu to nabývá ještě většího významu, protože budování hlubokých vztahů s lidmi vyžaduje empatii, kreativitu a širší úhel pohledu. Proto je nezbytné vyzdvihnout sílu, která působí v tichosti, mnohými je podceňována nebo přehlížena, […]

Janka Szabová Janka Szabová
Head of Performance
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+