3min. doba čtení

Důležitost marketingové strategie

Na dnešním rychle se měnícím trhu je marketingová strategie nezbytností. Je to klíčový nástroj, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu společnosti. Co přesně ale dobrá marketingová strategie zahrnuje a proč je tak důležitá?

Důležitost marketingové strategie

Proč je marketingová strategie nezbytná?

Stanovení cílů a směřování

Bez jasně definovaných cílů a strategie, jak jich dosáhnout, může společnost snadno ztratit směr a stát se nerelevantní. Marketingová strategie pomáhá určit, čeho chcete dosáhnout, koho chcete oslovit a jak chcete cíle dosáhnout.

Rozpoznání konkurence

Díky strategii společnost identifikuje své hlavní konkurenty, definuje jejich silné a slabé stránky a najde způsoby, jak se od konkurence odlišit. 

Efektivita rozpočtu

Rozpočet je často omezený, a proto je důležité jej využívat co nejefektivněji. Marketingová strategie pomáhá určit, kde jsou příležitosti k investicím, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Co tvoří marketingovou strategii?

Analýza

Základním krokem je pochopit současný trh, konkurenci, potenciální příležitosti a hrozby. Toto zahrnuje analýzu SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) a pochopení aktuálního postavení společnosti na trhu.

Stanovení cílů

Určete si, čeho chcete dosáhnout. Chcete zvýšit povědomí o značce? Zvýšit prodej? Expandovat na nové trhy? Tyto cíle by měly být jasně definované, měřitelné a konkrétní.

Segmentace trhu

Rozdělení trhu na menší segmenty vám umožní zaměřit se na konkrétní skupiny zákazníků a přizpůsobit jim marketingové aktivity.

Výběr cílových segmentů

Ne každý segment je pro váš podnik stejně důležitý. Vyberte si ty, které jsou nejrelevantnější a kde vidíte největší potenciál.

Určení marketingového mixu

To zahrnuje 4 oblasti – produkt, cena, místo a propagace. Tyto prvky by měly být přizpůsobeny potřebám a preferencím vašeho cílového segmentu.

Definování „tone of voice”

Pod tímto pojmem rozumíme způsob, jakým značka komunikuje se svými zákazníky a odráží její osobnost. Je důležité, aby komunikace byla konzistentní napříč všemi marketingovými kanály, protože to pomáhá budovat důvěru a rozpoznatelnost značky.

Definování brandu

Branding neboli budování značky je víc než jen logo nebo slogan. Je to o vytváření jedinečné identity, která odlišuje vaši značku od konkurence. Silná značka může vytvořit emocionální pouto mezi společností a jejími zákazníky a podporovat loajalitu zákazníků.

Týdenní podcast UPdate

Marketingový framework SEE — THINK — DO — CARE

Tento rámec rozděluje cestu zákazníka do čtyř hlavních fází:

Vidět (SEE) – kdy zákazníci poprvé objeví značku,
myslet (THINK) – kdy zvažují nákup,
dělat (DO) – kdy se rozhodnou pro nákup,
starat se (CARE) – kdy značka udržuje vztah se zákazníkem i po nákupu.

To pomáhá společnostem zaměřit se na různé potřeby zákazníků v různých fázích jejich cesty. Tento rámec je oblíbený zejména v remarketingových kampaních 

Implementace a hodnocení

Po stanovení strategie je čas ji implementovat. Po nějaké době je důležité vyhodnotit její úspěšnost a případně ji upravit.

Marketingová strategie je nezbytná pro úspěch v dnešním konkurenčním světě. Poskytuje jasné směřování, pomáhá efektivně využívat zdroje a zajišťuje, že podnik je vždy o krok před konkurencí. Bez ní je obtížné dosáhnout dlouhodobého růstu a prosperity.Sdílet článek
Juraj Zaťko

Juraj je marketingový specialista a pomáhá firmám uspět v online světě. Aktuálně se na plný plyn věnuje své společnosti Birdline, která se zaměřuje na komplexní marketingová řešení pro malé a střední podniky.

Birdline
Tento článek ti přináší

Birdline

Viac o tejto spoločnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Byznys založený na euforii? Značce iSEXshop pomohla také byznys marketingová strategie od Levosphere
8min. doba čtení

Byznys založený na euforii? Značce iSEXshop pomohla také byznys marketingová strategie od Levosphere

Je snadné provozovat sexshop na Slovensku? Byznys v eCommerce se dá dělat smysluplně dokonce i v tabu segmentu, pokud má dobře nastavenou byznys marketingovou strategii. Martina Melíšková, brand manažerka iSEXshop.sk v rozhovoru hovoří o tom, jak strategie od Levosphere pomohla značce. Značně ovlivnila rozhodování firmy, jaké produktové portfolio dále rozvíjet a které produkty naopak vynechat […]

Redakce Redakce
Přečíst článek
Využijte geolokaci v e-commerce! Návod, jak využít geolokaci k personalizaci obsahu pro zákazníky a zvýšení prodeje
5min. doba čtení

Využijte geolokaci v e-commerce! Návod, jak využít geolokaci k personalizaci obsahu pro zákazníky a zvýšení prodeje

Geolokace v online prostředí je proces určování zeměpisné polohy zařízení, jako je například tablet, chytrý telefon, notebook nebo jiné zařízení připojené k internetu. Tato poloha se obvykle určuje na základě IP adresy zařízení, která poskytuje informace o místě, ze kterého je zařízení připojeno k internetu.

Ondrej Eršek Ondrej Eršek
Data Analyst, Managino
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+