5min. doba čtení

Co je konverzní poměr a jak ho zvýšit?

Webové stránky často vznikají se záměrem dosažení zisku. Jejich cílem jsou konverze, tedy předem definované akce návštěvníka webu. V rámci jednoho webu můžete měřit i několik konverzí, což nabádá k jejich rozdělení na mikrokonverze a makrokonverze.

Co je konverzní poměr a jak ho zvýšit?

Makrokonverzí pak rozumíme hlavní činnost, kterou musí návštěvník vykonat, aby přinesla podnikání zisk. Taková činnost má být měřitelná a finančně vyjádřitelná. Naproti tomu mikrokonverze znamenají dílčí konverze, které mohou vést k hlavní konverzi. Jsou pro vás důležité, protože mapují nákupní proces. Představte si pod nimi akce, jako například shlédnutí videa a nebo proklik na detailnější informace, které vám pomohou lépe chápat chování návštěvníků vašeho webu.

Pokud chcete zvýšit výkonnost vašeho webu, aniž byste museli zvyšovat návštěvnost, podívejte se, jak je to možné díky změně konverzního poměru.

K čemu slouží konverzní poměr?

Konverzní poměr porovnává množství návštěvníků, kteří provedli vámi požadovanou akci, ku celkové návštěvnosti webu, výsledek je následně převeden na procenta.

konverzní poměr = počet provedených akcí/celková návštěvnost * 100

Slouží k tomu, abychom zjistili, jak si webová stránka vede a zda efektivně plní své cíle. Neumí předpovídat, jak se vašemu webu bude dařit v budoucnu, hodnotí efektivitu minulého období, které si můžete sami nastavit.

Jaký časový úsek sledování je pro vás vhodný? To se odvíjí od konkrétního podnikání s ohledem na sezónnost – v konverzích mohou nastat výkyvy. Sledovat konverzní poměr denně není vhodné. Návštěvnost se liší obzvlášť v rozmezí víkendů, kdy má většina lidí volno. Tento typ výkyvů těžko ovlivníte.

Ukázka konverzního poměru e-shopu v Google Analytics zobrazeného ve dnech. Tento způsob vyhodnocování není vhodný kvůli těžko ovlivnitelným výkyvům.

 

Pro porovnání ukázka konverzního poměru e-shopu v Google Analytics zobrazeného v týdnech. Můžete vidět, že výkyvy na rozdíl od předchozího obrázku nejsou tolik znatelné a data jsou relevantnější. Konverzní poměr se u obou měření liší.

Jak měřit a vyhodnotit konverzní poměr

Konverzní poměr zjistíte prostřednictvím analytických softwarů, přičemž nejčastěji zastoupeným pomocníkem je bezplatný Google Analytics (GA). GA spustíte vložením měřícího kódu do zdrojového kódu webu, měření je však potřeba donastavit.

Google Analytics je ošemetný v tom, že konverzní poměr vypočítá z celkové návštěvnosti webu. Může tedy zkreslit relevantní trh a výsledky budou nepřesné. Představte si pražskou firmu, která chce měřit konverzní poměr webu pro návštěvníky z okolí Prahy. Ale některá data z GA mohou zkreslovat jejich povědomí o velikosti cílové skupiny i konverznosti v hlavním městě, pokud by se do nich připletly návštěvy, třeba z opačného konce republiky.

Platí, že pokud je konverzní poměr vyšší než předešlý, webu se daří.

Proto konverzní poměr v GA sledujete v zákaznickém segmentu nebo na některé ze vstupních stránek webu. Každá stránka má svůj účel, za kterým ji vytvoříte. Lze tedy zjistit, která stránka je efektivní a kde vás naopak tlačí bota.

Zákaznické segmenty si nadefinujete dle vlastních potřeb a uvážení:

  • podle zdroje návštěvnosti;
  • demografie;
  • geografie;
  • typu zařízení;
  • chování.

Díky těmto možnostem docílíte lepšího porozumění návštěvníkům.

Ideální konverzní poměr neexistuje. Platí, že pokud je konverzní poměr vyšší než předešlý, webu se daří.

Optimalizace a zvýšení konverzního poměru

Konverzní poměr můžete zlepšovat například formou testování webu s reálnými uživateli. Potenciální zákazníky posadíte k webu a budete sledovat, jakým způsobem realizují konverzní akce. Zároveň od nich chtějte vysvětlení, proč konkrétní akci realizují právě takovým způsobem. Pochopíte, jak návštěvníci vnímají váš web a co je vede a nebo odrazuje od dokončení konverzní akce. Více o tom, jak na to, se dozvíte např. v knize Steva Kruga, nebo si na to najměte odborníka, který otestuje web za vás.

Jinou možností je expertní analýza CRO specialisty. Ten na základě dostupných dat a svých profesních znalostí vypracuje sérii doporučení, která společně zapracujete a vyhodnotíte jejich dopad.

Pokud jsou optimalizační metody užité správně, vedou k podpoře zvýšení konverzí a zlepšení výkonu webové stránky.

Optimalizace konverzního poměru v sobě zahrnuje mnoho metod, u kterých je většinou zapotřebí práce optimalizačního stratéga či zkušeného UX designéra. Nejdříve se vždy snažte ujasnit si, co váš web trápí. Na každý neduh můžeme najít sadu řešení, ať už se jedná o drobnou změnu v komunikaci na webu nebo větší zásah do uživatelského designu a použitelnosti webové stránky.

Pokud jsou optimalizační metody užité správně, vedou k podpoře zvýšení konverzí a zlepšení výkonu webové stránky. Pro vás to bude znamenat šetření nákladů a investic do marketingu.

Sdílet článek
Simona Matúšková

Jsem výzkumnice a UX designérka v brněnském webdesignovém studiu Liquid Design. Pro klienty zjišťuji potřeby potenciálních i současných zákazníků a navrhuji pro ně snadno použitelné intuitivní weby.

Liquid Design
Tento článek ti přináší

Liquid Design

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+