4min. doba čtení

CEE region: Exportní unikát s touhou růst

Náš region je centrem rozmanitých kultur, ze kterých vyrůstají komplexní digitální trhy. Navzdory zvýšení cen energií a zhoršující se geopolitické situaci si však středoevropský region udržuje nejvyšší meziroční růst. Jiné trhy jsou již značně přesycené a daleko zaostávají v rychlém růstu. Pokud máte chuť růst, při exportu do CEE regionu je pořád kam.

Michal Valent Michal Valent
SEO and content specialist v Dexfinity
CEE region: Exportní unikát s touhou růst

Slovensko v kontextu CEE regionu

Navzdory minulým úspěchům se dnes Slovensko řadí na spodní konec žebříčku v rámci EU, pokud jde o hodnotu HDP na obyvatele. Podle Eurostatu ho již předstihli Bulhaři a Řekové a v současné době zaujímá třetí nejnižší pozici ze všech 27 zemí Evropské unie.

Pro srovnání, v roce 2012 mělo vyšší HDP na obyvatele než Estonsko, Polsko, Maďarsko a Litva a bylo na třetím místě z jedenácti postkomunistických zemí, které vstoupily do EU od roku 2004. Ačkoli kdysi sloužilo jako příklad, dnes se nachází na konci ekonomické hitparády.

CEE region: Diverzifikace toku příjmů

Digitální svět se rychle mění. Ať už jde o naši cestu během nakupování, konzumaci obsahu nebo sociální interakce, pandemie silně zasáhla naše vzorce digitálního chování. Právě diverzifikace toků příjmů může být vaší oporou v nadcházející nejistotě a rychle se měnícím chování zákazníků.

Expanze na globální trhy může být dlouhodobou strategií, která rozloží riziko krátkodobých vlivů. Rostoucí globalizace umožňuje firmám působit na více trzích a snížit závislost na jednom konkrétním trhu.

Ve světě informací může i nepříznivý výsledek voleb nebo místní geopolitická agenda vychýlit chování trhu. Právě expanze představuje dlouhodobou příležitost, jak rozložit riziko krátkodobých vlivů v rámci globální tržní matice.

Týdenní podcast UPdate

Zhodnocení a připravenost k expanzi

Po pečlivém plánování a analýze je nezbytné posoudit, zda je vaše firma připravena na expanzi do CEE regionu. Prvním krokem je zhodnocení vašich interních zdrojů a kompetencí týmu. Je důležité zjistit, zda má váš tým potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí expanze a také schopnost komunikovat v cizím jazyce, který je na cílovém trhu běžný. Pokud některé kompetence chybí, může být nutné investovat do školení nebo angažovat odborníky, kteří pomohou tyto mezery zaplnit. 

Kromě interních zdrojů je také důležité zvážit dostupnost finančních prostředků na podporu expanze. To zahrnuje nejen náklady na vstup na nový trh, ale také pokrytí nákladů spojených s provozem a marketingem v cílové zemi. Realistické sestavení rozpočtu a zajištění finančních zdrojů je pro úspěšnou expanzi klíčové.

Exportní nástroje Google

Úvodní analýzu cílového trhu vám doporučujeme provést na základě poptávek a search volumes, které jsou volně dostupné. Google vám přináší hned několik velmi užitečných nástrojů. Market Finder jako součást platformy Think with Google pomáhá identifikovat vhodné trhy pro váš produkt.

Nový nástroj Google Trends zase nabízí globální pohled na vaše služby. Google Keywords Planner, který je bezplatnou součástí Google Ads portálu, naopak může být také užitečný pro zmapování vyhledávaných frází v cílovém jazyce. Všechny tři nástroje vám poskytuje Google bezplatně.

Správný čas na expanzi: Čísla jsou na vaší straně

Podle McKinseyho CEE zprávy za období pěti let od roku 2017 do 2021 CEE region překonal své evropské sousedy, kteří jsou rozděleni do dvou skupin: Digitální lídři (Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko a Švédsko) a Velká pětka (Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království).

CEE region překonal tyto dvě skupiny ve dvou konkrétních oblastech: růstu digitální ekonomiky (CEE 10,9 %; Digitální lídři 7,0 %; Velká pětka 6,5 %) a růstu HDP (CEE 3,6 %; Digitální lídři 2,8 %, Velká pětka 0,2 %). 

Čísla za posledních pět let jednoznačně ukazují, že CEE region má stále co nabídnout. Překonal své evropské sousedy ve dvou klíčových oblastech: růstu digitální ekonomiky a růstu HDP. S důrazem na inovace a digitální rozvoj může CEE region pokračovat ve svém výjimečném růstu i v následujících letech. Sdílet článek
Michal Valent
SEO and content specialist v Dexfinity
Dexfinity
Tento článek ti přináší

Dexfinity

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Jak na export?
4min. doba čtení

Jak na export?

V dnešní složité době je růst stále obtížnější. Zejména na trzích, kde společnost působí již léta a kde je všechno nízko visící ovoce obhájeno jak ve vnitřní struktuře, tak v (online) marketingu. Řešením může být například export. Je důležité si uvědomit, že export nemůže být cílem, je to strategie k dosažení obchodních cílů, tedy nejčastěji […]

Redakce Redakce
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+