2min. doba čtení

Využijte skrytý potenciál analýzy sentimentu v programovém marketingu. Co je to vlastně analýza sentimentu?

V dnešní době se stále častěji setkáváme s různými řešeními, která mají v co nejbližší době nahradit soubory cookies. Analýza sentimentu a prediktivní poznatky z ní vyplývající jsou zajímavým nástrojem pro optimalizaci kampaní zevnitř a bez nutnosti používat soubory cookies.

Martin Vašíček Martin Vašíček
Chief Technology Officer
Využijte skrytý potenciál analýzy sentimentu v programovém marketingu. Co je to vlastně analýza sentimentu?

Uživatelé často reagují na reklamy jen sporadicky – to ale neznamená, že by je nevnímali. Vnímání je však těžké uchopit, a ještě obtížnější je podle něj optimalizovat. Vytvořit správné cílení kampaně pouze na základě výsledků kampaně je nejen nákladné, ale často i časově náročné, protože je třeba shromáždit dostatečně velký reprezentativní vzorek, na kterém lze učinit správná rozhodnutí.

Analýza sentimentu shromažďuje data mnohem rychleji, což umožňuje rychlejší optimalizaci a poskytuje podrobnější údaje o výkonnosti kreativy v celém reklamním prostoru.

Co to tedy vlastně je?

Žijeme v době sociálních sítí, které naučily lidi reagovat na obsah. Ať už vědomě či podvědomě, pozitivně či negativně. Výsledkem je, že ochota hodnotit obsah jakýmkoli způsobem mnohonásobně převyšuje míru, s jakou jsou lidé ochotni interagovat s reklamou. Přidání ikon reakcí do kreativy proto může pomoci identifikovat emoce, postoje a nálady cílového publika.

Odezva uživatelů na ikony reakcí se může lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně kontextu a designu. Obecně podporují zapojení uživatelů, protože poskytují velmi jednoduchý, rychlý, vizuálně intuitivní a hlavně velmi známý způsob poskytování zpětné vazby. Což v konečném důsledku vede k vysoké míře odezvy.  

Analýza využívá techniky strojového učení a kombinuje data z reakcí lidí na reklamu s daty chování lidí, kteří reklamu vidí, jako je například sledování času, jak dlouho je reklama zobrazena ve viditelné části stránky, zda se k ní člověk vrátil nebo kolik času strávil prohlížením reklamy.

Na základě toho je sestaven prediktivní model až na úroveň jednotlivých placementů, který je následně využit k optimalizaci kampaně.

Týdenní podcast UPdate

Je důležité vždy zajistit, aby údaje, které jsou shromažďovány pro analýzu, byly ověřeny a očištěny od jakýchkoli falešných signálů, které by mohly negativně ovlivnit důvěryhodnost výsledného modelu. Konzistentní měření umožňují sdílení znalostí mezi kampaněmi a umožňují ještě komplexnější analýzy.

Kromě optimalizace cílení kampaní může analýza sentimentu pomoci i marketingovým specialistům, designérům nebo produktovým manažerům vylepšit obsah, znění nebo funkčnost reklam, aby co nejlépe rezonovaly s cílovou skupinou.

 

Sdílet článek
Martin Vašíček
Chief Technology Officer

Vystudoval informatiku a grafiku na FMFI UK. Ještě během studia se stal spoluzakladatelem ETARGETu, kde pracuje dodnes jako CTO. S vášní pro nejnovější technologie se kterými je v digitálním marketingu, jako v jednom z nejrychleji se rozvíjejícím segmentu, vždy ve styku.

Etarget
Tento článek ti přináší

Etarget

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+