11min. doba čtení

Vyplatí se vám zaregistrovat ochrannou známku?

Představte si, že založíte e-shop, věnujete rok jeho rozjezdu a pomaličku krůček po krůčku začnete výrobky dostávat do povědomí zákazníků. Najednou se ale na trhu objeví někdo, kdo vyrábí podobný produkt, nazve ho úplně stejně a ještě použije vaše logo v trochu jiném odstínu.

Andrea Voříšková Andrea Voříšková
Advokátka v AK eLegal
Vyplatí se vám zaregistrovat ochrannou známku?

Rychle utíkáte za právníkem. Právník rychle utíká na úřad. A tam zjišťuje, že si nedávno někdo zaregistroval vaše logo a název jako ochrannou známku. Právník možná bude rád, protože se může pustit do práce, vy ale rozhodně ne.

Zaregistrováním ochranné známky pro svůj název nebo logo zaručíte, že je jen tak někdo nepoužije na podobné výrobky a služby.

A že si úřad nevšiml, že jste značku vymysleli a používali jako první? To úřady nezkoumají. Zkrátka a dobře, je to na vaše triko a ochrannou známku jste si měli udělat vy. Jak z toho ven? A kdy se vyplatí ochrannou známku registrovat?

K čemu je ochranná známka?

Zaregistrováním ochranné známky pro svůj název nebo logo zaručíte, že je jen tak někdo nepoužije na podobné výrobky a služby.

Registrovat můžete téměř cokoliv, co lze graficky znázornit. Zpravidla se vyplatí registrovat logo či zajímavý název výrobku nebo služby. Ty musí být originální a hlavně odlišitelné od jiných. Nemůžete tak například jen drobně pozměnit cizí logo či název výrobku nebo je kompletně zkopírovat.

Určitě si pamatujete spor pivovaru značky Duck & Dog, jejíž výrobky začalo napodobovat vinařství, které na trh uvedlo sedmičky zcela identického názvu a loga.

Pokud prodáváte produkt značky, kterou nemáte registrovanou jako ochrannou známku, budete muset úřadu v případě sporu o ochrannou známku dokazovat, že již nějakou dobu fungujete na trhu a zákazníci vás pod touto značkou znají. To stojí samozřejmě nervy, čas a peníze a uděláte nejlíp, když žádost o zapsání ochranné známky na úřad odnesete.

Který druh ochranné známky mám vybrat?

Ochranná známka může být:

 • slovní
 • obrazová (grafická)
 • slovní grafická
 • kombinovaná
 • tvořena barvou nebo jejich kombinací
 • prostorová

U nás v eLegal jsme si nechali zaregistrovat slovní grafickou ochrannou známku, protože je náš název zpracován v určité grafické podobě, kterou chceme mít jen pro sebe:

Zdroj: Databáze ochranných známek ÚPV

Pokud máte opravdu specifický název, který není tvořen obecným slovem jako “tenisky” nebo “fotoaparáty”, můžete si ho zaregistrovat v podobě slovní ochranné známky. Klasickou slovní ochrannou známkou tak bude třeba “Reebok” nebo “Fuji”.

Nestačí jen ochrannou známku mít, musíte si ji bránit, monitorovat trh a hlídat si, zda do vašich práv někdo nezasahuje.

V případě loga sáhnete nejčastěji po kombinované ochranné známce. Zahrnuje totiž jak slova, tak obrazové prvky, které tvoří jedinečný celek. Typickou kombinovanou ochrannou známku má třeba Alza.cz, která propojila své logo a název včetně domény.

Zdroj: Databáze ochranných známek ÚPV

Samotnou obrazovou ochrannou známku (znáte ji možná jako grafickou) využijete v případě, že chcete chránit pouze logo, které nutně neobsahuje název. To už by totiž byla kombinovaná. Klasickou grafickou ochrannou známkou je třeba KFC strejda:

Zdroj: Databáze ochranných známek ÚPV

Co ochranná známka tvořená barvou či jejich kombinací? Nemůžete si samozřejmě registrovat jakoukoliv obecnou barvu a omezit tak všechny firmy v jejím dalším používání. Tuto známku je také dost obtížné registrovat, protože u ní musíte dokazovat rozlišovací způsobilost, tedy že je skutečně rozpoznatelná od jiné obecné barvy.

Národní ochranná známka vás chrání jen v České republice a kdokoliv jinde ve světě ji tak může používat.

Schválně si to zkuste, rozpoznali byste jednotlivé firmy podle těchto barev? (Nápověda je na konci článku.)

Zdroj: Databáze ochranných známek ÚPV

Poslední národní ochrannou známkou, kterou si můžete registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví, je ochranná známka prostorová. Vyplatí se u originálního tvaru výrobku nebo jeho obalu, učebnicový je příklad kulatého tvaru Fidorky:

Co si jako ochrannou známku registrovat nemohu?

Úřad vás nenechá zapsat ochrannou známku, pokud bude:

 • označení příliš obecné (“Nábytek” u e-shopu s nábytkem)
 • označení popisné (“E-shop s elektronikou”)
 • označení s malou rozlišovací způsobilostí (je tak nevýrazná a neoriginální, že ji spotřebitelé nebudou vnímat jako značku či ochrannou známku – např. černobílý název e-shopu napsaný Comic Sans myšlený jako logo)
 • označení v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy (“Drogy pro každého” u e-shopu konopné lékárny)
 • dále označení klamavé, shodné s jinou již zapsanou známkou nebo s údajem o původu vína či lihoviny, aniž by tento údaj byl pravdivý (“Valtické víno” jako označení vína ze zahrádky v Chebu)

Proč si ochrannou známku registrovat?

Ve většině případů bych doporučila logo e-shopu nebo značku výrobků a služby zaregistrovat. Obzvlášť, pokud plánujete rozjet byznys a takovou firmou se jednou živit. Zajistíte si, že vás nikdo nebude napodobovat a využívat vaší pověsti v oboru. Před samotnou volbou loga nebo názvu si udělejte vlastní průzkum, zda již podobná ochranná známka či doména náhodou neexistují. Pakliže ano, bude lepší zvolit hned od začátku jiné označení, než se později dohadovat o ochrannou známku nebo doménu.

Pokud máte více značek, potřebujete více ochranných známek. Pod jednu známku neschováte všechna svá loga, barvy a označení.

Ochranou své značky v budoucnu ušetříte čas, který budete moci věnovat rozvoji podnikání, a hlavně peníze, které nebudete muset utrácet za právní spory.

Svou značku můžete chránit i v zahraničí v případě, že chcete expandovat za hranice českého trhu. Národní ochranná známka vás totiž chrání jen v České republice a kdokoliv jinde ve světě ji tak může používat.

Pro nadnárodní registraci máte v podstatě 3 možnosti:

 1. podání národní přihlášky do jiných konkrétních států (to je ale dost administrativně a finančně náročné, řízení probíhá v cizím jazyce a musíte znát tamní předpisy)
 2. přihláška ochranné známky EU u evropského úřadu EUIPO (tím získáte ochranu ve všech členských státech a řízení probíhá v češtině, poplatky začínají na 850 EUR)
 3. přihláška mezinárodní ochranné známky u organizace WIPO (získáte ochranu i ve vybraných státech mimo EU, je to však dost drahé)

V tomto článku se však budeme věnovat ochranné známce národní registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Jak dlouho trvá zápis ochranné známky?

Zápis známky v Česku trvá obvykle více než půl roku. Je to proto, že úřad musí prozkoumat, zda splňujete všechny náležitosti pro zápis a musí dát jiným čas k vyjádření případných námitek.

Registrace ochranné známky krok za krokem

 1. Promyslete si nejvhodnější druh ochranné známky (a její rozsah) a podejte přihlášku na (ÚPV). Můžete tam skočit osobně, zaslat přihlášku poštou a nebo elektronicky datovkou nebo s elektronickým podpisem. Podrobný postup s návodem na vyplnění formuláře najdete přímo na stránkách úřadu.Pamatujte, že budete chráněni jen v oblastech, které do přihlášky uvedete. Zvolte správnou míru mezi velkým rozsahem (abyste se známkou chránili v tom největším rozsahu) a konkrétností (aby vám úřad známku nesmetl ze stolu pro příliš velkou obecnost).Ve složitějších případech je vhodnější obrátit se na právníka, aby vám s registrací a roztříděním pomohl, v jednodušších případech s menším počtem výrobků to ale zvládnete sami. Náklady na právní  služby za zápis ochranné známky se pohybuje přibližně od 5.000 Kč a výš podle rozsahu poradenství, které chcete. Právník za vás může ochrannou známku zapsat v nezbytném rozsahu, a nebo s vámi prokonzultovat detailní plány budoucnosti vašeho podnikání, abyste zvolili to nejlepší možné řešení a byli o krok napřed.
 2. Opravte případné formální chybky a trpělivě čekejte. Pokud úřad nebude spokojen s vaší přihláškou, pošle vám jednoduchou výzvu, abyste ji v určité lhůtě opravili. Jakmile úřad přihlášku obdrží, získáváte tzv. právo přednosti a vaše přihlášené označení bude mít přednost před každým, kdo přihlásí stejnou známku byť jen hodinu po vás.
 3. Pro přihlášku ochranné známky si připravte 5.000 Kč, pokud registrujete 3 a méně tříd (pokud více, připlatíte si za každou další třídu 500 Kč). Tříd je dohromady 45 a jejich seznam s konkrétním rozčleněním výrobků a služeb najdete také na stránkách ÚPV. Vypadá to nějak takto:
 4. Pokud úřad nenašel v přihlášce formální chyby nebo jste je opravili, zveřejní úřad přihlášku ve svém Věstníku a začne plynout čtvrt roku pro podání námitek. V těchto 3 měsících se může přihlásit například vlastník podobné starší ochranné známky nebo firma, která takové logo již několik let používá a vy jste mu ho třeba jen přetvořili. Pokud úřad uzná, že jsou námitky na místě, vaši přihlášku zamítne.
 5. Pokud nikdo námitky nepodal nebo námitky nezamítl úřad, nebrání úřadu nic v tom, aby vaši známku zapsal do rejstříku ochranných známek. Vám zašle osvědčení o zápisu a můžete to jít večer zapít.

Přinese mi ochranná známka klid navěky?

Ochrannou známku lze v Česku registrovat na 10 let od data podání přihlášky. Známku můžete po deseti letech obnovit na dalších 10 let, jinak ochranná známka zanikne a může ji používat kdokoliv. I přesto, že jste ji předtím celé desetiletí užívali jen vy. Narozdíl třeba od domény si však datum vypršení ochrany musíte sami pohlídat, úřad vás na něj upozorňovat nebude. Za obnovu pak zaplatíte 2.500 Kč.

Časté spory nastávají, pokud má jedna firma doménu a druhá ochrannou známku.

Lidé se často domnívají, že jsou se zapsanou známkou naprosto kryti a úřad se postará o to, aby nikdo podobné logo a výrobky či služby určitého názvu nepoužíval. Omyl. Úřad má starostí dost a toto si musíte hlídat vy. Samozřejmě se vám bude s ochrannou známkou v kapse argumentovat lépe, ale s tím, kdo vaše logo kopíruje, si to musíte vyřídit sami.

Pokud někdo kopíruje vaši ochrannou známku, vystačíte si zpravidla s výstražným e-mailem nebo dopisem dotyčnému s doložením, že máte ochrannou známku a pokud ji nepřestane užívat, zažalujete ho. Tady už ale doporučujeme vzít si k ruce právníky.

Kde najdu již registrované ochranné známky?

Online databázi ochranných známek vede Úřad průmyslového vlastnictví. V tom najdete nejen národní ochranné známky platné v České republice, ale také zahraniční. Databáze se vám bude hodit při rešerši konkurence, ale i k ujištění, zda podobný název někdo nepoužívá také.

Časté spory nastávají, pokud má jedna firma doménu a druhá ochrannou známku. Laik by mohl říct, že je ochranná známka silnějším institutem, protože ji schvaluje úřad, rozhodovat se však bude podle jiných kritérií. Pokud někdo používá originální název určité domény e-shopu několik let, nemůžete argumentovat, že jste si před měsícem zapsali ochrannou známku stejného znění a máte právo na používání jeho domény. Bude však samozřejmě záležet i na jiných okolnostech jako například známost dotyčného e-shopu a využívání jeho domény.

Vždy si rozmyslete, zda opravdu známku potřebujete a zda ochrannou známkou docílíte řádné ochrany.

V každém případě by vlastník domény měl mnohem lepší vyjednávací pozici se zapsanou ochrannou známkou a předešel právním tahanicím.

Několik rad na závěr

 • Pokud máte více značek, potřebujete více ochranných známek. Pod jednu známku neschováte všechna svá loga, barvy a označení. Nestačí jen ochrannou známku mít, musíte si ji bránit, monitorovat trh a hlídat si, zda do vašich práv někdo nezasahuje.
 • Ochrannou známku byste měli používat – jinak to může být podnět pro konkurenci na podání námitky úřadu, aby vám známku zrušil.
 • Vždy si rozmyslete, zda opravdu známku potřebujete a zda ochrannou známkou docílíte řádné ochrany – plánujete být v oboru vidět? Jdete na trh s něčím jedinečným? Je možné, že vaše výrobky bude někdo chtít napodobovat? Pak ji rozhodně využijete.
 • Pokud máte zaregistrovanou ochrannou známku, můžete (ale nemusíte) ji označit symbolem ®. Nemáte tím sice žádná další práva navíc, ale určitě to vyvolá lepší dojem.
 • Pokud si chcete ochránit design nebo tvar, sáhněte po užitném vzoru. Přehled všech způsobů ochrany průmyslového vlastnictví najdete v tomto šikovném e-booku.
 • Pokud si nejste jisti, zda zvládnete do přihlášky sami vybrat vhodný druh ochranné známky a správně ji rozdělit do tříd výrobků a služeb, obraťte se radši na odborníka. Ten vám zajistí, že vaše označení nebude kolidovat s jinou již zapsanou cizí známkou, a nepropadnou vám náklady na poplatky.

A tady již slíbené řešení otázky o barevných ochranných známkách:

 1. Datart
 2. O2
 3. Vodafone
 4. Milka
Sdílet článek
Andrea Voříšková
Advokátka v AK eLegal

Andrea Voříšková se věnuje právu v online marketingu, IT a autorským právům. Baví ji marketing a psaní.

eLegal
Tento článek ti přináší

eLegal

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Co tvoří klíč k brand loyalty?
2min. doba čtení

Co tvoří klíč k brand loyalty?

V rozvíjejícím se světě e-commerce, kde se počítá každé kliknutí, je nezbytné pochopit složitost chování spotřebitelů. Rozsáhlá zpráva společnosti Intuit The Science of Loyalty proniká hluboko do psychiky spotřebitelů a odhaluje, co stojí za věrností značce.

Redakce Redakce
Přečíst článek
5 lekcí pro efektivní budování značky e-commerce
7min. doba čtení

5 lekcí pro efektivní budování značky e-commerce

V dynamicky se rozvíjejícím segmentu e-commerce je pro majitele e-shopů klíčové nezapomínat na základní principy budování značky a zároveň držet krok s neustále se měnícími trendy. V tomto článku se dozvíte praktické rady a inspiraci od profesionálů z brandingové agentury GALTON Brands, které vám pomohou zjistit, jak na této cestě postupovat, zaujmout a udržet si […]

Andrej Mitáš Andrej Mitáš
Managing Director v GALTON Brands
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+