9min. doba čtení

Jak zvýšit účinnost komunikace ve firmě

Komunikace v e-mailech, telefonátech, při prezentacích, během setkání či jen tak na chodbě je běžnou součástí každé firmy. Pokud chcete, aby byla ve vaší firmě účinnější, využijte principy barevné typologie. Na základě rozdělení osobností do 4 základních komunikačních stylů můžete získané know-how využít při pohovorech, firemních školeních či při zlepšení celkové komunikace ve vaší firmě, ve všech jejích úrovních. 

Jak zvýšit účinnost komunikace ve firmě

Když umíte určit, o jakou barvu se u jednotlivců jedná, velmi jednoduše budete umět identifikovat jeho vnitřní hodnoty a z nich následně plynoucí potřeby. Využití barevné typologie je prakticky neomezené, kdekoliv dochází k mezilidské interakci, tam se setkávají barvy, které spolu komunikují.

V tomto článku se však budeme speciálně věnovat významu aplikace barevné typologie v přístupu k zaměstnancům.

Co je barevná typologie osobností

Z pouček známe, že ze všech pracovních zdrojů je ten nejdůležitější právě lidský faktor, protože potenciál člověka je nevyčerpatelný. Co je však myšleno lidským potenciálem?

Oddanost, kreativita, ochota se realizovat, dokonce i zdravá soutěživost a mnohé další vlastnosti mimo význam manuální práce.

Organizace, které to pochopily, budují společenstva založená na tom, že každý jednotlivec je unikátní, a přece jeho unikátnost vychází ze společných rysů, hodnot a temperamentu jednotlivých typů osobnosti – barev.

Pokud umíme správně identifikovat tyto hodnoty, můžeme s jednotlivci, skupinami i týmem pracovat tak, aby se jejich potřeby mohly naplnit i individuálně.

Barevná typologie osobnosti je způsob, jakým se lidé rozdělí do 4 základních typů (komunikačních stylů), podle charakteristických rysů jednotlivých barev. Na základě tohoto rozdělení dokážeme zlepšit nejen samotnou komunikaci na pracovišti, ale i výkonnost jednotlivých zaměstnanců.

Příklady pracovních oblastí, kde se může využít barevná typologie: náborový a přijímací proces, budování vyváženého týmu, motivování, vzdělávání, skládání benefitů a samozřejmě vedení zaměstnanců a odměňování.

Každý člověk má zastoupené v povaze všechny 4 barvy. Většinou bývá 1 barva dominantní. Občas se může stát, že rozložení je podobné pro 2, nebo dokonce 3 barvy, ale i tak je většinou 1 trochu dominantnější. Když se naučíte vidět znaky barev, budete umět odhadnout i případné kombinace. Teď nám však jde o to, ukázat hlavně praktičnost této typologie.

Skvělá vlastnost barev je v tom, že přirozeně evokují jednotlivé vlastnosti, typické i při rozdělení osobností: 

  • červená – horkokrevnost a přímočarost
  • žlutá v nás evokuje něco optimistického a zábavného
  • zelená je barva podpory a uvolnění
  • modrá může působit chladně a odměřeně, nebo logicky (proto např. hodně IT společností má modré logo)

Silně červená osobnost 

Pozitivismus, kladnost, odvážnost, asertivita, rozhodnost, oddanost, náročnost, zaměření na úkoly, cíle a soutěživá povaha jsou hlavní rysy pro tuto barvu.

Silně červený typ – působí vizuálně sebevědomě, chodí vzpřímeně a rád vypráví, v čem všem vyniká, nebo co všechno udělal sám. Ví přesně, jak se ohodnotit. Má rád prestiž, buď se obléká byznysově, nebo značkově. Rád používá slova jako „Já jsem to dokázal“. Má rád výzvy a plnění KPI a cílů. Rád soupeří se svým okolím.

Pokud je to vyrovnaný člověk, pozná zdravé hranice svého chování, pokud ne, může být agresivní, sobecký a sebestředný. Bude přikazovat a vyžadovat. Nezajímá se o emoce jiných. Pokud je to vyrovnaný typ, nedá to na sobě moc znát, pokud ne, budete doslova vidět, že neposlouchá. Je stručný a jasný, jednoduše neztrácí čas.

Nemá rád zbytečně mnoho detailů. Neúspěch a odmítnutí ho velmi frustruje.

Ve vedoucích postech je náročný, vyžaduje plnění cílů a řídí přes rozdělení úkolů. Pokud ho osobnostně nebrzdí jiná barva, tak se může dostat do stádia, kde zneužívá mocenskou pozici a může vás doslova dusit. Pokud je však vyrovnaný typ, je vůdcovský a působí klidně, protože i v náročných časech se soustředí na dostupné cíle a neztrácí směr.

Tuto barvu motivuje: postup, ocenění, prestiž, oslava jeho úspěchů, mzda, možnost prezentovat se před ostatními nebo se učit od velké osobnosti a potřesení rukama, bonusy za dosažené cíle, certifikáty vzdělávání – nejde ani tak o to vzdělávání jako o ten certifikát.

Nejvíc zabrat mu dává zelená, která je pro něho doslova nepraktická, protože je otravně empatická a lidská. V případě nevyrovnaného typu ji nemůže vystát, v případě vyrovnaného se umí tvářit, že jí dává podporu a oporu a hlavně poslouchá (i když se jen přetvařuje).

V případě týmu je dobře mezi tyto 2 barvy umístit žlutou, která svojí pozitivitou a výřečností bude korigovat případné napětí. Modrou ani ne, ta by svým chladem, odměřeností a upozorňováním na procesy situaci spíše eskalovala.

Slunečně žlutá osobnost

Sociálnost, dynamičnost, demonstrativnost, expresivnost a kreativita, týmovost, pozitivismus, zábava, zaměření na kolektiv.

Silně žlutý typ – o osobnosti této barvy se dá říct, že vizuálně působí velmi pozitivně, většinou se obléká velmi stylově nebo moderně, není to kravatový typ. Bývá středobodem pozornosti a užívá si zájmu.

Je to týmový hráč a práci samostatně dělá velmi nerad v případě, že nemá kolem sebe kolektiv. Je ho slyšet a ve skupině rozšiřuje dobrou náladu a utužuje kolektiv, je velmi kreativní, ale nedisciplinovaný a jeho systém práce působí na první pohled velmi chaoticky.

Jako manažer je se všemi přátelský a má šarm, který k němu přitahuje okolí, avšak jeho time-management a rozdělování úkolů bývá často těžkým oříškem.

Pokud má u sebe modrého kamaráda nebo modrou asistentku, v tom případě jeho pracovní aktivity získají aspoň jisté systémové prvky. Avšak dokáže najít řešení problémů velmi kreativně a inovativně, ale toto řešení nedotáhne bez týmu.

V případě, že je nevyrovnaný, je to posměváček a je velmi lehkovážný a nedbalý. V tom případě nemá zdravou hranici a týmové kolegy otravuje a rozptyluje.

Ve vedoucích pozicích může jeho management být nevyrovnaný a neorganizovaný, jeden den může být to nejdůležitější to, co je právě aktuálně před ním, a další den to může být něco úplně jiného, a to, co platilo včera, dnes už neplatí. Rád vypráví o sobě a svojí přítomností může lidi spíše rozptylovat. Je však velmi charismatický a zábavný a lidé s ním rádi tráví čas i mimo práci a na pracovních večírcích. Často vypráví příběhy ze svého soukromého života, jako šéf působí inovativně a kreativně.

Motivuje ho: flexibilní pracovní doba, mít možnost cestovat a setkávat se s lidmi, vytvářet kreativní obsah, finanční ohodnocení na zajištění dovolených a stylu oblečení, možnost se prezentovat, home-office, auto, telefon, startupové prostředí bez chladu korporátu.

Nejvíc zabrat mu dává pravě silně modrá, hlavně v případě, že je to nevyrovnaná osobnost. Tento člověk je pro něho studený psí čumák, který se stará jen o to, co kdy a jak je třeba správně udělat a neustále ho bude kontrolovat a usměrňovat a nebude reagovat na jeho ukecanou a příliš osobní formu komunikace, což ho frustruje. Modrý se naopak cítí žlutým následně neustále vyrušovaný ze svého rytmu.

V týmu je mezi tyto dva dobré umístit zelenou, která bude schopná podpořit a vyslechnout si žlutého. Zelená je velmi uvolněná osobnost, která je zároveň strategická, takže bude umět vyvážit kreativitu a chaos zelené a přílišnou odměřenost a rigidnost modré právě svojí podporující a chápající povahou.

Blíže jsme si popsali tzv. extrovertní barvy. Další, tzv. introvertní barvy si popíšeme pouze pro zajímavost, a to slovními výrazy:

Zemitě zelená osobnost

– stálost, klid, empatie, trpělivost, přátelskost a povzbuzení, strategičnost

Silně modrá osobnost

– odstup, objektivnost, opatrnost, nezávislost, analytičnost, puntičkářství a formálnost, kontrola

Toto jsou informace, které můžeme získat už z prvního kontaktu nebo pomocí testů k tomu určených – přičemž ty základní zaberou cca 10 minut. Tyto informace nám slouží i pro následnou práci se zaměstnancem.

Víme, co mu může v adaptačním procesu způsobovat největší problémy a naopak co pro něho bude příjemné nebo povzbuzující. Můžeme ho následně také správně motivovat, ne každá pochvala má stejnou váhu, určitě pro zeleného nebude tak zajímavé opěvovat jeho přínos zisku pro firmu jako to, že jako člověk díky své skvělé práci přispěl k něčemu dobrému, pomohl nebo podpořil tým.

Jak můžu se získanými údaji v rámci firmy dál pracovat

Správně umět ocenit je i v managementu velmi důležitým znakem schopnosti manažera.

Všeobecně žluté a zelené typy budou pracovat lépe pod chápavým a lidským manažerem než orientovaným pouze na výkon. Modrému preciznímu a červenému to v principu až tak nevadí, protože modrý chápe strukturu a umí si to logicky odůvodnit a červený má rád cíle a výzvy, které se dají změřit.

V případě zaměstnance, pokud zná svoji barvu, respektive poměr barev, ví, na jaké silné stránky své barvy se může spolehnout, a umí je adresně použít při práci. Druhou stranou mince je, že zná i svoje nedostatky a může na nich pracovat nebo je postupně eliminovat.

S barevnou typologií se dá velmi dobře pracovat také na osobnostním rozvoji, nebo se dá využít při procesu rozhodování. Introvertní barvy potřebují o věcech dostatečně přemýšlet, aby necítily následnou nespokojenost z rozhodnutí, proto potřebují informace písemně.

Naopak extrovertní barvy často přemýšlejí při rozhovoru víc než při čtení, a proto je lepší si s nimi promluvit osobně a možná déle, ale rozhodnutí přijde okamžitě.

Dominantě modrá barva není moc vhodná například do role pro obchod, toto povolání ji i psychicky ubíjí, pokud je to dlouhodobé. Vlastně tato barva bez silné komplementární jiné barvy, která ji přebíjí, se v takových povoláních ani nevyskytuje.

Avšak nelze zapomínat na to, že osobnost člověka se mění i s věkem, i se zkušenostmi a také poměr barev se může měnit. Proto je vhodné po roce (nebo víc) dát zaměstnance znovu testovat. Jakékoliv testy jsou vždy jen rozhraní a výchozí bod, nikdy by neměly být určující nebo omezující.

Sdílet článek
Linda Lukačková

Ing. Linda Lukačková vystudovala Fakultu podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Působila jako projektový manažer pro mezinárodní projekty v SIEA nebo Sekci auditu a kontroly na Min. financí SR. Následně se přesunula do oblastí obchodu, kde se následně věnovala i vzdělávání v oblasti komunikace, soft skills, manažerských dovedností. Věnuje se i HR a náborového procesu v oblasti IT recruitmentu v níž působí i jako mentor Recruiting podle Barevného typologie osobnosti. Kromě těchto aktivit je certifikován coach a věnuje se i oblasti osobnostního rozvoje s prvky transakční analýzy a NLP, kde rada zastává eklektický přístup – kombinací různých metod dosahovat co nejefektivnější výsledky.

Tento článek ti přináší

11x

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Jak nejlépe vybrat performance agenturu či freelancera
22min. doba čtení

Jak nejlépe vybrat performance agenturu či freelancera

Při výběru poskytovatele marketingových služeb pro váš e-shop nebo jiný projekt máte na trhu několik možností. Při tomto výběru je velmi důležité, abyste se dokázali správně rozhodnout, ale také abyste dokázali nastavit správná očekávání. Také se správně ptejte a dávejte si pozor na “red flags”, kdy by vaše volba mohla skončit odlehčením účtu o několik […]

Martin Bulák Martin Bulák
CEO & PPC špecialista / BOOSTERS
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+