4 min. doba čtení

Jak správně stanovit marketingové cíle – víte, jak na to?

Jakých marketingových cílů chci dosáhnout? Jak začínající podnikatelé, tak majitelé firem si tuto otázku pokládají už v samotném zárodku jejich činnosti. Ať už nabízejí produkt nebo službu, vždy jdou na trh s nějakou představou. Vědět, kam firma směřuje a čeho by měla ideálně dosáhnout, je nesmírně důležité.

Lenka Pavlíková Lenka Pavlíková
Copywriter agentury Včeliště
Jak správně stanovit marketingové cíle – víte, jak na to?

SMART nebo SMARTER – chytré je obojí

Vaše cíle mohou být různé. Kdo teprve vstupuje do povědomí, může zacílit na to, aby jeho produkt získal zvučné jméno, dobře se prodával a lidé si zapamatovali značku. Cílit se dá také na počet potenciálních zákazníků, zvýšení návštěvnosti webu nebo úspěch reklamy. Možností je nespočet.

Pokud jste se do stanovení cílů ještě nepustili nebo jsou zatím pouze ve vaší mysli, „hoďte” je na papír… tedy do marketingové strategie. A aby vám to šlo pěkně od ruky, napište si před sebe slovo SMART, od kterého se stačí odpíchnout. SMART metoda v překladu znamená „chytrá metoda“ (a že chytrá opravdu je!). Jde o akronym složený z počátečních písmen anglických slov, která vám mají představit jednotlivé vlastnosti marketingových cílů.

Vědět, kam firma směřuje a čeho by měla ideálně dosáhnout, je nesmírně důležité.

Podle SMART techniky by měl být každý cíl:

 • S – specific: specifický, konkrétní;
 • M – measurable: měřitelný;
 • A – achievable, acceptable, attainable: dosažitelný;
 • R – realistic, relevant: realistický;
 • T – timely, trackable, time-bound: časově ohraničený.

Někdy se můžete setkat také s metodou SMARTER (v překladu „chytřejší“), modifikací metody SMART. Díky ní se můžete na své marketingové cíle podívat s větším fokusem:

 • E – evaluated: vyhodnocený, hodnocený;
 • R – reevaluate: průběžně hodnocený.

Krok za krokem k plnění cílů

Stanovit si cíle a plnit je jsou dvě odlišné činnosti. Musí však na sebe zákonitě navazovat, jinak je to známka toho, že váš marketingový plán někde pokulhává. Vryjte si do paměti nebo klidně vytiskněte na nástěnku postup, který je k plnění marketingových a obchodních cílů nezbytný:

 1. definujte podnikatelskou vizi – zavřete oči (ano, klidně s kolegy na poradě) a představte si, kde byste chtěli být v rámci podnikání za 5 let;
 2. stanovte si obchodní cíle – zacilte na obrat a zisk v následujících 3 letech;
 3. stanovte si marketingové cíle – čeho byste chtěli v oblasti marketingu dosáhnout v příštích 3 letech, zamyslete se nad tím, které produkty či služby se rýsují nejslibněji, a proberte je do hloubky (cena, distribuce, komunikace s cílovým zákazníkem atd.);
 4. konkretizujte marketingový cíl na dané období – teď už nemyslete dopředu, jste „tady a teď“, zaměřte se na konkrétní období a stanovte si pravidla pro dosažení jednoho konkrétního cíle;
 5. specifikujte dílčí cíle jednotlivých nástrojů marketingového mixu – už máte jasno v tom, jaký marketingový cíl patří k jakému období. Sepište si plán cílů krůček po krůčku pod sebe. Stanovte si dílčí cíle pro dané časové úseky, přidělte jednotlivé úkoly zodpovědným osobám a dejte jim termíny, do kdy mají být splněny.

Stanovte si dílčí cíle pro dané časové úseky.

Plníte, co jste si předsevzali? Změřte to!

Stanovte si pravidelné brainstormingy, při kterých se svými spolupracovníky proberete marketingové cíle a jejich plnění. Sledovat a vyhodnocovat je můžete za pomoci pyramidy cílů dle marketingového modelu 4A.

Podívejme se společně na všechny 4 úrovně:

 1. Awareness – je vaše brandová kampaň vidět? Sledujte, kolik lidí zhlédlo vaši kampaň na internetu (v online magazínu, na Instagramu, Facebooku, ve svém e-mailu atd.).
 2. Appreciation – zaměřte svou pozornost na prokliky na vaše stránky, kde se potenciálního zákazníka snažíte dovést k hlavní akci. Komentují lidé vaše příspěvky na sociálních sítích? Přeposílají vaše newslettery známým nebo se přes ně dostávají na váš web?
 3. Action – zde se již orientujete na konkrétní akce, které zákazníci učinili, například na počet objednávek, stažených newsletterů, návodů apod.
 4. Advocacy – v této části pyramidy zjistíte, jak si stojí vaše značka na veřejnosti. Jste doporučováni dál? Sledujte recenze, oborové katalogy, sociální sítě.

Sledujte, kolik lidí zhlédlo vaši kampaň na internetu (v online magazínu, na Instagramu, Facebooku, ve svém e-mailu atd.).

Nástrojů, které lze při vyhodnocování plnění marketingových cílů využít, není zrovna málo. Mezi nejběžněji používané patří Google Analytics. Můžete vsadit také na osobní dotazování, a to hlavně v případě, že se svými zákazníky komunikujete nejčastěji telefonicky nebo osobně na pobočce. Viditelnost propagace měří také reklamní účty, jako je Heureka.cz nebo Zboží.cz. Sociální sítě (Facebook a další) a e-mailové nástroje (například MailChimp) mají vlastní analytické přehledy.

Sdílet článek
Lenka Pavlíková
Copywriter agentury Včeliště

Lenka pracuje s texty více než 15 let. S psaním pro noviny začala už na střední škole. Po studiu působila jako redaktorka deníku, týdeníku i jako televizní reportérka pro zpravodajství. Momentálně píše vlastní knihu.

Včeliště
Tento článek ti přináší

Včeliště

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Co ukazují globální trendy z Asie a Tichomoří?
4 min. doba čtení

Co ukazují globální trendy z Asie a Tichomoří?

Nedávná zpráva společnosti KPMG o nákupních zvyklostech a trendech v asijsko-pacifickém regionu poskytuje cenné poznatky, které mohou využít české a slovenské společnosti zabývající se e-commerce. Navzdory geografickému zaměření studie chování a preference spotřebitelů ukazují trendy, které jsou relevantní celosvětově. Jejich pochopení může firmám pomoci přizpůsobit se a prosperovat.

Redakce Redakce
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+