5. září 2018
5. září 2018

Influencer

Slovo influencer je odvozené z anglického slova influence – tedy vliv. Osoba influencera je tedy člověk, který má určité publikum, které může ovlivňovat, například svými názory, nebo oblečením, nebo chováním. Jsou to zejména veřejně známé osobnosti, které mohou lidé znát například z televize nebo z veřejného života. Rozšířenější jsou ale takoví influenceři, kteří svoji slávu získali působením na sociálních sítích jako například Instagram nebo Twitter. S těmito influencery často spolupracují různé společnosti, které prostřednictvím nich nabízejí širokému publiku lidí, na které by jinak nemusely mít dosah, svoje produkty nebo služby. To, jaké zboží nebo služby influenceři nabízejí, může mít velký vliv na poptávku po těchto produktech. Publikum vnímá influencera jako určitou autoritu, které důvěřují a právě na základě jeho doporučení si koupíte daný produkt, často s jistou slevou. V dnešní době důležitost osoby influencera nejen v marketingu stoupá.