4min. doba čtení

Jak může neuromarketing pomoci vaší firmě?

Obchodníci si lámou hlavu nad tím, jak přesvědčit zákazníky k nákupu. Existuje mnoho případových studií, jak pozitivně ovlivnit chování spotřebitelů. Dokážeme někdy nahlédnout do hlavy zákazníka? Už teď nám může hodně říci neuromarketing.

Jak může neuromarketing pomoci vaší firmě?

Co to je neuromarketing

Neuromarketing je věda, která se zabývá zákaznickým chováním. Zkoumá to, jak reaguje zákazník na konkrétní podněty, aniž by ho ovlivňoval vztah ke konkrétní značce.

Cílem neuromarketingu je najít taková řešení, která nasměrují chování zákazníků požadovaným způsobem. Výzkumy, které vědci provádějí, sledují aktivity mozku při různých marketingových podnětech.

V současnosti již existují aplikace, které například dokážou identifikovat místa na grafických vizuálech a navrhnout vylepšení, aby přitáhly oči zákazníků. Efektivita prodeje tak stoupá.

Jak funguje mozek zákazníka?

Výzkum proto sleduje, jak se chová mozek zákazníka při rozhodování. Otázkou je, zda si produkt koupí, nebo ne. Dokonce již zazněly úvahy, že v brzké době dokážou vědci najít v mozku zákazníka „buy button“ a aktivovat jej. Morální a etickou stránku těchto snah ať si zváží každý sám.

Výsledkem neuromarketingových výstupů jsou efektivnější prezentace produktů a tím i zvýšení zájmu o produkty. V konečném důsledku nemusí být reklama díky použití neuromarketingu výrazně invazivní, protože lepší zpracování a kvalitnější prezentace povede k rychlejšímu nákupu.

Neuromarketing v sobě zahrnuje několik vědních oborů:

  • neurologii,
  • sociologii,
  • psychologii,
  • marketing.

Poznatky z neuromarketingu využívá nejen komerční sféra, ale i politici.

Chcete zlepšit výkonnost svých kampaní? Použít neuromarketing

Přesvědčte zákazníka, že právě váš produkt je ten, který potřebuje a využije ho. Jak na to? Neuromarketing se zaměřuje na pocity zákazníka. Sleduje jeho reakce na podněty.

Na základě toho pak mohou obchodníci upravovat nabídky zboží a jejich vizuály, což v konečném důsledku zvýší zájem o produkt a přinese vyšší zisky.

Chováme se více iracionálně než racionálně

Mnoho zákazníků se totiž při nakupování chová iracionálně a nedokáže uvést rozumný důvod, proč daný výrobek koupili. Tyto procesy sleduje právě neuromarketing.

Týdenní podcast UPdate

Například v kamenném obchodě si můžete vyzkoušet různé hudební žánry. Podobné experimenty byly prováděny i v minulosti. Například britský hudebník Brian Eno vytvořil kompozici pro letištní haly – Music for Airports (a položil tak základy ambientní hudby).

Můžete také zlepšit služby zákazníkům. Existují fráze, které zákazníci nechtějí slyšet, a naopak ty, které jsou jejich uchu příjemné. Ať už používáte live chat, chatbota nebo komunikujete po telefonu, zaměřte se na slova, která používáte. I malé změny přinesou více pozitivních reakcí.

Umělá inteligence jako asistent neuromarketingu

Při posuzování kreativ z pohledu neuromarketingu vstupuje do hry umělá inteligence. Sledujeme dva důležité faktory:

  • náročnost poznání vizuálu,
  • porozumění obsahu.

Tyto dva faktory mají vliv na další děje v mozku. Ovlivňují pozornost a sílu zapamatovaného obsahu. Pokud jsou tyto dva faktory správně podpořeny, může spotřebitel snadněji identifikovat sdělení z vizuálu.

Náš mozek je naučený šetřit energií, takže se mu nechce pracovat na identifikaci komunikovaných prvků. Jednoduše to funguje tak, že čím náročnější a složitější je kreativa, tím rychleji mozek přestává pracovat. Nechce se mu. A když chce, používá zažité rutiny.

Mozek zpravidla zkoumá vizuální vjem asi půl sekundy. Pokud ho podnět nezaujme, jde dál.

Ne všechno musí vypadat hezky

Pouze 10 % spotřebitelů se při nákupu rozhoduje racionálně. Ostatní ulítávají a v procesu nákupu hrají velkou roli emoce. Základem je tedy dojem, jaký výrobek v zákazníkovi zanechá.

Například předpokládáte, že váš vizuál je designově dokonalý. Ale aplikace neuromarketingu může odhalit chyby, kterých se dopouštíte.

Při hodnocení totiž nehraje roli to, zda je produkt designově dokonalý, ale to, jak lidský mozek dokáže tyto vizuální prvky zpracovat a pochopit.

Začlenění neuromarketingu do marketingové komunikace

Neuromarketing je proto třeba nasadit do marketingové přípravy a otestovat ho na jednotlivých grafických vizuálech. Cílem těchto úprav je získat pozornost, udržet produkt a sdělení v mysli zákazníka a díky zvýšené atraktivitě ho přimět ke koupi produktu.

Novinky z Youtube kanálu Ecommerce Bridge
Přihlásit se k odběru

Samozřejmě to zní jednoduše, ale celý proces je náročnější. Zapamatovatelnost reklamy se po přibližně dvou týdnech ztrácí. K tomu však neuromarketing má prostředky, které aplikuje do praxe. Stanovuje přesné časy, kolikrát a kdy reklamu zopakovat a naopak, kdy dát přestávku a jak dlouho má trvat.

Firmy a společnosti, které uplatňují neuromarketing ve své marketingové komunikaci, získávají výraznou konkurenční výhodu.

Sdílet článek
iFocus
Tento článek ti přináší

iFocus

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+