4min. doba čtení

Zvyšte efektivitu Brand Awareness inovativním způsobem

Pokud bychom se na Brand Awareness (povědomí o značce) podívali z pohledu klasické poučky, zjistili bychom, že výklad je takový: Konečným cílem většiny podniků je zvýšit tržby a příjmy. V ideálním případě chcete přilákat nové zákazníky k vašim produktům a podpořit opakované nákupy. Povědomí o značce vyjadřuje informovanost zákazníků a potenciálních zákazníků o vaší firmě a vašich produktech. Vždy ale v konečném důsledku dosažení úspěšného povědomí o značce znamená, že vaše značka je dobře známá a snadno rozpoznatelná. Povědomí o značce je rozhodující pro odlišení produktu od jiných podobných produktů a konkurentů. 

Ivana Hornáčková Cibulková Ivana Hornáčková Cibulková
Head of Account management and Production v Etarget
Zvyšte efektivitu Brand Awareness inovativním způsobem

Hlavní složky plánu rozvoje povědomí o značce jsou:

 • identifikace a pochopení vašich cílových zákazníků,
 • vytvoření názvu společnosti, loga a sloganů,
 • přidávání hodnoty prostřednictvím balení, místa, služby, speciálních akcí a jiné,
 • reklama,
 • sledování po prodeji a řízení vztahů se zákazníky.

Možná se sami sebe ptáte, jestli je povědomí o značce opravdu tak důležité. Možná si říkáte, že zákazníků máte dost a tržby jsou slušné, tak nač se trápit?

Odpověď je: Existuje jen málo věcí, které se vyplatí více než investovat čas do povědomí o vaší značce. Mohou hrát hlavní roli při rozhodování o nákupu. Realita je taková, že čím jsou spotřebitelé informovanější o vašem produktu a vaší značce, tím je pravděpodobnější, že u vás nakoupí. 

Proto je dobré vypracovanou strategii povědomí o značce nadále aktualizovat během vývoje vaší značky. Do svého plánu budování Brand Awareness je třeba vždy zařadit také správné množství testování nových marketingových řešení.

Novým řešením, které bychom mohli zařadit do reklamní složky plánu rozvoje, je Interaktivní reklama. 

Taková reklama přináší zadavatelům reklamy hodnoty:

 • Pozornost
 • Zapamatatelnost
 • Pozitivní emoce

Za poslední čtvrtletí byl realizován průzkum ve spolupráci Etargetu (jako platformy, která interaktivní bannery tvoří a nakupuje jim reklamní prostor) a Neuromarketingové laboratoře z FMK UCM v Trnavě. Testovali vliv různých reklamních bannerů na vědomé a podvědomé vnímání online reklamy. Popíšeme průběh takového testování:

 • Výzkum zaznamenával podvědomé vnímání participantů prostřednictvím technik neuromarketingového výzkumu trhu.
 • Informace o podvědomém vnímání reklamy byly provedeny pomocí vyhledávání a zaznamenávání implicitních reakcí.
 • Zúčastněným participantům bylo řečeno, že jejich úkolem je interagovat s bannerem, prozkoumat jejich funkcionalitu a předložit návrhy na zlepšení bannerů. Účastníkům tak nebyl zveřejněn skutečný účel testování, avšak díky tomu jsme mohli měřit jejich přirozené reakce tak, aby jejich pohled byl ovlivněn minimálně.

Ukázka statické bannerové kreativy použité v neuromarketingové studii. Zdroj: Etarget

Ukázka interaktivní bannerové kreativy použité v neuromarketingové studii. Zdroj: Etarget

Analýza emočního nabuzení – Elektrodermální aktivita (EDA) – je silným indikátorem základního emocionálního nabuzení v rámci výzkumu lidského chování. EDA odráží aktivitu sympatického nervového systému (dále jen SNS), jehož činnost je závislá na fyziologické a emocionální aktivaci, která probíhá v našem podvědomí.

Pokaždé, když naše tělo zaznamená smyslový podnět, SNS automaticky aktivuje fyziologickou odpověď, která zahrnuje zrychlení srdeční frekvence, rozšíření zornic a zvýšení aktivity potních žláz.

Při tomto výzkumu výsledky zkoumání emočního nabuzení napovídají, že při zkoumání interaktivního banneru zažívali participanti v průměru nejvíce emočně významných událostí v porovnání se statickým bannerem.

Na základě neuromarketingové studie realizované Neuromarketingovou laboratoří z FMK UCM v Trnavě, která tento průzkum provedla i se zapojením studentů, jsme zjistili i přímý vliv na Brand Awareness. Porovnávaná byla klasická statická kreativa a interaktivní kreativa ve stejných podmínkách. Podle měření bylo zjištěno, že:

 • potencionální zákazník dokáže věnovat až 4krát více pozornosti hýbající se kreativě,
 • interaktivita přináší 2,5krát více zapamatovatelnosti.

Většina značek přihlíží na reklamu na internetu z pohledu uživatele. Jelikož změřit tento aspekt je velmi náročné, byl to hlavní důvod pro vznik neuromarketingové studie, která by dodala především chybějící data.

39 % uživatelů internetu projevuje pocit radosti spojeného s interaktivní kreativou

U statické kreativy nebyl ani u jednoho respondenta zaznamenán pocit radosti.

Shrňme si tuto inovativní formu reklamy, která měřitelně zvyšuje povědomí o značce. Interaktivní bannery přinášejí do kreativy informativnost, ovladatelnost, zábavu a pohyb.

 

Sdílet článek
Ivana Hornáčková Cibulková
Head of Account management and Production v Etarget

Vede account a produkční oddělení v Etargetu, kde pomáhá klientům vytvářet a spravovat komplexní programatická řešení na míru na Slovensku i v zahraničí. S daty a marketingem má dlouholeté zkušenosti, ráda se vzdělává a i proto je v nejnovějších technologiích vždy jako doma.

Etarget
Tento článek ti přináší

Etarget

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
5 lekcí pro efektivní budování značky e-commerce
7min. doba čtení

5 lekcí pro efektivní budování značky e-commerce

V dynamicky se rozvíjejícím segmentu e-commerce je pro majitele e-shopů klíčové nezapomínat na základní principy budování značky a zároveň držet krok s neustále se měnícími trendy. V tomto článku se dozvíte praktické rady a inspiraci od profesionálů z brandingové agentury GALTON Brands, které vám pomohou zjistit, jak na této cestě postupovat, zaujmout a udržet si […]

Andrej Mitáš Andrej Mitáš
Managing Director v GALTON Brands
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+