3min. doba čtení

Vrácení zboží v Německu se drží na 11 %

Pro hráče v oblasti elektronického obchodování je výzvou najít rovnováhu mezi vstřícností k zákazníkům a udržením návratnosti v rozumných mezích. Podle průzkumu německé digitální asociace Bitkom zákazníci nakupující online v Německu vracejí 11 % svých nákupů.

Vrácení zboží v Německu se drží na 11 %
Zdroj: Depositphotos

Průzkum ukázal, že 11 % online nákupů v Německu je vráceno. Mladší generace vykazují vyšší sklon k vracení ve srovnání se staršími demografickými skupinami. Jako hlavní důvody vrácení se objevují nesrovnalosti ve velikosti a poškození výrobku.

Osoby ve věku 16 – 29 let vracejí v průměru 15 % svých online objednávek. Z údajů také vyplývá, že muži vracejí výrazně nižší podíl nákupů (9 %) než ženy (14 %), což svědčí o specifickém nákupním chování podle pohlaví.

Vracení zboží má pro internetové prodejce finanční důsledky – každé vrácení stojí v Německu v průměru 5 až 10 eur. Minimalizace vracení zboží nejen snižuje logistické náklady, ale přispívá také k celkovému úsilí o udržitelnost.

SLEDUJTE TENTO OBSAH Jak podcast

Pochopení příčin vrácení zboží je pro optimalizaci e-commerce klíčové. Mezi nejčastěji uváděné důvody patří problémy s velikostí, poškození produktu, nespokojenost s produktem, nesoulad mezi produktem a popisem a nadměrné objednávky.

Bernhard Rohleder, generální ředitel společnosti Bitkom, zdůrazňuje význam udržitelnosti při snižování příjmů. “Při každém odeslání zboží tam a zpět se spotřebovávají zdroje – z hlediska udržitelnosti musí být cílem minimalizovat výnosy. V konečném důsledku je to i v zájmu maloobchodníků, kteří ušetří náklady a úsilí v logistice. A z toho zase těží spotřebitelé prostřednictvím celkově příznivějších cen.”

Jak zmírnit náklady?

Využití technologií, jako jsou AI nákupní asistenti, doporučení velikosti založená na datech a virtuální kabínky, může zlepšit zážitek z online nakupování, pomoci spotřebitelům najít správné produkty a snížit pravděpodobnost vrácení zboží.

Personalizovaná doporučení založená na preferencích spotřebitelů a jejich chování v minulosti mohou zákazníky nasměrovat k vhodným produktům a minimalizovat tak riziko nespokojenosti a následného vrácení zboží.

Dalším plusem je nepodcenit popis produktu a nezapomenout na kvalitní obrázky. Transparentní komunikace o podmínkách vrácení zboží může ve spotřebitelích rovněž vzbudit důvěru a snížit pravděpodobnost vrácení zboží z důvodu nesouladu mezi očekáváním a skutečností.

Vzhledem k tomu, že se prostředí e-commerce neustále vyvíjí, zůstává řešení problému vrácení zboží pro internetové prodejce prioritou. Pochopením chování spotřebitelů, zavedením cílených strategií a využitím digitálních nástrojů lze tento složitý proces efektivně zvládnout, podpořit udržitelný růst a zlepšit zkušenosti spotřebitelů s online nakupováním.

Sdílet článek
Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+