4min. doba čtení

Víte, čeho chcete v byznysu dosáhnout? Stanovte si správné cíle

V životě i v byznysu platí, že k dosažení významného úspěchu se vyplatí mít strategii. Pokud ji zformulujete správně, vaše podnikání se bude ubírat správným směrem.

Jarmila G. Gaľová Jarmila G. Gaľová
Marketing consultant Row & Slide
Víte, čeho chcete v byznysu dosáhnout? Stanovte si správné cíle

Ujasnit si, čeho, kdy a jak dosáhnout však není jednoduché. Stalo se už i vám, že váš cíl jste neuměli po čase vyhodnotit, protože byl nejednoznačný či dokonce nedosažitelný? Jak si správně stanovit cíle?

1. Stanovte si cíl v souladu s vizí vašeho byznysu.

Vize je „nejvyšším cílem“ vašeho byznysu a určuje jeho strategické směřování. K jejímu naplnění by proto mělo směřovat všechno – vaše mise, hodnoty, strategie pro dosažení vašich cílů i samotné cíle s akčními plány na denní, týdenní i měsíční bázi.

 Při stanovování cíle si proto zodpovězte důležitou otázku:

Podporuje tento cíl naplnění mé vize?

 Pokud vaši vizi podporuje a zapadá do ní, můžete se do jeho hlubšího rozpracování i dosažení pustit s jistotou.

2. Definujte váš cíl metodou SMART

Co znamená SMART? Chytrost, ale to asi víte. 🙂 V tomto případě je to zkratka, kde každé písmeno charakterizuje, jaká kritéria by měl váš cíl splňovat. Měl by být specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený. Touto jednoduchou metodou si můžete stanovit nejen byznysové, ale také projektové, marketingové či osobní cíle.

  • S – specifický (specific) – dejte cíli konkrétní rozměr s konkrétními kroky k jeho dosažení. Při specifikaci si pomozte zodpovězením otázek:

Čeho přesně chci dosáhnout?

Proč toho chci dosáhnout? Jak toho chci dosáhnout?

Kdo se bude podílet na dosahování cíle?

  • M – měřitelný (measurable) – přidejte k cíli čísla. Pomozte si zodpovězením otázek:  Kolik se toho má udělat?

Jak mohu změřit či zkontrolovat dosažení cíle?

  • A – dosažitelný (achievable) – stanovte si cíl realisticky. Právě s touto charakteristikou cíle mají mnozí problémy, protože se nechají unést svými sny a ambicemi. Nezapomínejte proto, že váš cíl musí být realistický a přiměřený vašim možnostem. Zároveň by však měl být i poněkud ambiciózní, aby vás posunul vpřed a přesáhl vaše aktuální možnosti. Pomozte si zodpovězením otázek:

Jaké konkrétní kroky a v jakém pořadí musím učinit k dosažení cíle?

Jaké překážky se mohou objevit?

Je cíl dosažitelný odpovědnými osobami?

Je cíl dosažitelný ve stanoveném termínu či množství?

  • R – relevantní (relevant) – obhajte přínos cíle. Jeho dosažení by vám mělo pomoci v naplňování vaší vize, poslání, projektu či úkolu. Díky relevanci vašeho cíle dokážete určit jeho prioritu oproti jiným cílům a v případě potřeby tak můžete jeho naplnění posunout. Zamyslete se nad otázkami:

Co všechno se jeho dosažením změní?

Vyplatí se mi do něj investovat čas a peníze?

  • T – časově ohraničený (time-based, trackable) – přidejte k cíli časové ohraničení timing. Vycházejte přitom ze zkušeností a nenechte se zaslepit vidinou rychlého dosažení. Pomozte si zodpovězením otázek:

Je můj cíl krátkodobý nebo dlouhodobý?

Pokud je dlouhodobý, jaké má milníky a kdy jich dosáhnu?

Dokdy dokážu svého cíle dosáhnout?

3. Rozpracujte cíl do SMARTER podoby.

Metoda SMART se v praxi častokrát rozšiřuje o další dvě písmenka E a R. Podle jejích principů by měl být cíl navíc i podnětný a zaznamenaný.

  • E – podnětný (exciting) – ujistěte se, že cíle chcete opravdu dosáhnout. Právě vaše zanícení bude největší hnací silou při jeho dosahování, zamyslete se proto nad otázkami:

Proč je dobré jít za tímto cílem?

Proč ho chci dosáhnout?

Je pro mě představa dosažení tohoto cíle motivující a vzrušující?

  • R – zaznamenaný (recorded) – cíl si zaznamenejte. Nenechávejte si cíl jen ve své hlavě. Zapište si jej – ideálně tam, kde k němu budete moci pravidelně zaznamenávat své pokroky. Nápomocné a velmi motivující je také o svém cíli mluvit.

U metody SMARTER se můžete setkat i s jinými významy písmen E a R. Může jít např. o kombinaci:

  • E – hodnotný (evaluate) a R – kontrolovaný (revise),
  • E – etický (ethical) a R – zaznamenaný (recorded).

Je proto vhodné vybrat si metodologii, která bude vám a vašemu byznysu při stanovování cílů nejvíce užitečná.

A na závěr ještě jedna rada. Nezapomínejte, důležitá není jen radost z dosažení cíle, ale také radost z cesty, kterou se k němu dostanete. Oslavujte proto každý jeden zdolaný krok k vašemu cíli. Právě to vás motivuje k ještě lepším výkonům. 🙂

Sdílet článek
Jarmila G. Gaľová
Marketing consultant Row & Slide

Působím v marketingu již několik let, během kterých jsem získala zkušenosti v různých sférách a úrovních – od marketingového specialisty, přes eventového manažera až po copywriterku. V současnosti se věnuji zejména copywritingu a obsahovému marketingu.

Row & Slide
Tento článek ti přináší

Row & Slide

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+