4min. doba čtení

Tematičnost a organik v linkbuildingu

Porozumění základním pravidlům linkbuildingu vám pomůže vyvarovat se základních chyb, které znehodnotí vaše linkbuildingové snažení. Vytvořte si kvalitní odkazový profil s několik jednoduchými radami a dejte vyhledávačům to co hledají.

Martin Jersák Martin Jersák
Webdeveloper
Tematičnost a organik v linkbuildingu

Tematická souvislost

Mnoho inzerentů se uchyluje k jednoduché zkratce jménem „ranky“. Ranky jsou stupnice udávající hodnotu stránky podle síly příchozích odkazů. Mnoho online služeb  poskytujících SEO nástroje sleduje sílu zpětných odkazů a poskytuje simulaci ranků v hodnotách 0 – 100 (logaritmická hodnota).

Sledovat tuto hodnotu a nakupovat podle ní odkazy vetšinou v podobě článků je velice jednoduché. Spočívá pouze v porovnávání matematické hodnoty a ceny za článek. Nicméně tato zkratka je chybná a moc vám nepřinese.

Efektivnější linkbuilding a větší posun ve výsledcích vyhledávačů vám přinese důraz na tematickou souvztažnost. Jako příklad lze uvést firemní stránku společnosti stavějící dřevostavby, které 100 odkazů z širokého spektra tematicky různorodých webů vybíraných pouze na základě ranku nepřinese takový užitek jako 100 odkazů z webů o dřevě, dřevostavbách a stavebnictví.

Interně tomu říkáme „svatá tematická trojice“. Prvním bodem je téma odkazující stránky, druhým bodem je téma odkazu a třetím je téma odkazované stránky.

Linkbuildingová tematická trojice:

1) Téma odkazující stránky

2) Téma odkazů

3) Téma odkazované stránky

3) Téma odkazované stránky

Nejčastějším problémem firemních webů je třetí bod, a to je „téma na stránce“. Vyhledávač nemá důvod dávat do výsledků vyhledávání stránku, na kterou je tematicky odkazováno, ale o tématu na ni nic není. Často téma prostě na firemní stránce není. Uváděná firma, provozující pilu a stavějící dřevostavby, měla na svých stránkách údaje o firmě a možnostech pily na dřevo.

Ale samostatnou podstránku o dřevostavbách neměla. Celý linkbuilding tedy začal tím, že firma vytvořila stránku o tom, jaké dřevostavby staví a uvedla na ní informace o jejích dřevostavbách. Tím doplnila třetí tematický bod.

2) Téma odkazů

Odkaz má obsahovat tematické sousloví ve volné shodě, vhodné k cílové stránce. Popisek odkazu tedy bude „stavba dřevostaveb“, “dřevostavby na klíč“ a podobně. Častou chybou bývá odkazování jménem firmy. Odkaz by měl vést na tematickou stránku, což bývá podstránka s tématem. Další častou chybou zde je odkazování pouze na hlavní stránku webu, které neobsahuje téma.

Nevhodné: popisek odkazu: Pila Horák, odkazovaná stránka: https://pilahorak.cz

Lepší: popisek odkazu: Dřevostavby na klíč, odkazovaná stránka https://pilahorak.cz/drevostavby.html

Týdenní podcast UPdate

1) Téma odkazované stránky

Celý odkazující web nemusí být o tématu, je to fanatické dogma pro některé linkbuildery, ale odkazující stránka by o tématu měla být. Typickým příkladem je silný odkaz z online novin. Neexistuje silný deník o dřevostavbách s 100 tisící návštěvníky denně, ale existuje spoustu všeobecných novin, kde vám rádi napíšou tematický článek a tím vytvoří tematickou stránku.

Odkazující stránka obsahuje spoustu textu kolem článku a tím ředí tematičnost. Proto je vhodné vyhýbat se krátkým článkům o jedné normostraně, ale je dobré psát delší články o dvou až pěti normostranách. Tím zředíte okolní netematický text stránky a zvýšíte tematickou relevanci článku. Vyhledávači tím dáte více informací, z kterých vyhodnotí o čem se v tom článku píše.

Organik

Kupujte články tam, kde je „organik“, tedy návštěvnost z vyhledávačů. Tím se vyhnete nákupu odkazů ze stránek, které vyhledávače z různých důvodů ignorují a nepřinesou vám žádnou hodnotu. 10 levných odkazů (článků) ze stránek bez organiku vám přinese menší užitek než 1 drahý (odkaz) článek z webu se silným organikem za stejnou cenu jako 10 levných článků.

10x500Kč <1x5000Kč

Ve stručnosti: organik se dělí na organická klíčová slova a organickou návštěvnost. Organická klíčová slova v přeneseném výrazu říkají, zda je na webu dost kvalitního obsahu, aby stálo vyhledávači za to na ten obsah odkazovat z výsledků vyhledávání. Organická návštěvnost nám říká, jak je ten obsah kvalitní. Čím je obsah kvalitnější, tím výše ve výsledcích vyhledávání vyhledávač zobrazuje web a tím více mu posílá návštěvnosti.

Co si zapamatovat:

1) Tématická svatá trojice: téma na odkazující stránce, téma odkazu a téma na odkazované stránce.

2) Vybírejte weby s „organikem“.

Sdílet článek
Martin Jersák
Webdeveloper

Linkbuilder, webový programátor a webdeveloper. 20 let zkušeností v online businessu.

PR Yard
Tento článek ti přináší

PR Yard

Online platforma pro objednání reklamních článků (zpětných odkazů) a redakčních služeb.

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+