Zajímá mě
1. dubna 2020
1. dubna 2020

Short tail

Slovní spojení short tail se nejčastěji využívá v rámci SEO. Setkat se s ním můžete také v jiných případech. Například při tvorbě PPC reklam. Označuje vysoce konkurenční a často vyhledávaná slova nebo fráze. Zpravidla jsou tvořená 1 až 3 slovy.

Short tail jsou všeobecné

Na rozdíl od long tail výrazů short taily nejsou tak přesné. Lidé je do vyhledávání většinou zadávají ještě tehdy, když nemají zájem nakupovat. Zjišťují informace, rozhlížejí se po trhu a přemýšlejí.

Příkladem na short tail výrazy jsou například slova: bicykl, auto, stůl, židle, dům. Jde o velmi všeobecná slova, která se využívají ve vícerých segmentech života.

Ukažme si to na příkladech. Tohle je hledanost short tail výrazu:

A tohle long tail výrazu:

Potřebné je využít i long taily

Short taily jsou všeobecnější. Je dost těžké a mnohem dražší umístit se na ně na prvních místech ve vyhledávání. Proto je důležité zaměřit se nejen na short taily, ale také na long taily.

Obsah připravili profesionálové na copywriting CoolWriters.sk