6. září 2018
6. září 2018

SEO

Pod zkratkou SEO se skrývá výraz Search Engine Optimization neboli Optimalizace pro vyhledávače. Je to proces, který ovlivňuje to, jak se zvolená webová stránka objevuje v organickém vyhledávání v internetových prohlížečích. Funguje na základě vícera faktorů, které se dělí na on-page a off-page. Ty on-page mohou být například použití správných klíčových slov v obsahu stránky, její unikátnost, relevantnost nebo uživatelská zkušenost, tedy všechny faktory, které se týkají přímo internetové stránky. Off-page faktory jsou všechny ty, které najdeme všude jinde než na dané stránce. Mohou mezi ně patřit zpětné odkazy z autoritativních zdrojů, nebo množství odkazů na sociálních sítích nebo relevance odkazovaných webstránek. Na dosažení vyššího místa ve vyhledávačích je možné použít několik taktik, které mohou být white hat – tedy postupy doporučené samotnými vyhledávači, jako budování dobrého obsahu nebo silné zpětné odkazy. Na druhé straně mohou být použité i taktiky nazývané black hat, které jsou zakázané a při jejich odhalení mohou být penalizované. Znamená to tedy, že SEO optimalizace je zobrazování webstránek ve výsledcích vyhledávání.