2min. doba čtení

ROI – návratnost investic

Návratnost investic (anglicky Return On Investments – ROI) je jedním ze základních ukazatelů profitability investic a úspěšnosti kampaně či webu obecně. Dá se vztáhnout k celé kampani, kanálu i sdělení. ROI udává výnos v procentech z utracené částky. Marketing operuje s pojmem aritmetická návratnost investice (neboli výnos). Pro výpočty ve vědeckých výzkumech se uvádí logaritmická návratnost investic.

Vladimír Hlaváček Vladimír Hlaváček
Key Account manager a Client Unit Leader v H1.cz
ROI – návratnost investic

Aritmetická návratnost investic

ROI se počítá jako čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení, který se násobí 100. Výsledek se udává v  procentech, a dá se jím vyjádřit výkonnost v podstatě jakéhokoli podnikání, úspěšnost jakékoli investice.

ROI vzorec

ROI (%) = (čistý zisk / investice) * 100

ROI kalkulačka

Příklad využití ROI v praxi:

Zadání:

Prodáváte cedrové napínáky Bexley, z každého prodeje máte 200 Kč. Platíte si PPC reklamu, jeden návštěvník vás stojí 5 Kč. Protože jde o relativně unikátní produkt, máte konverzní poměr 5 %.

ROI se počítá jako čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení, který se násobí 100.

Výpočet ROI:

Prodej jednoho páru cedrových napínáků Bexley 100 Kč (20 návštěvníků po 5 Kč), výnos je 200 Kč. ROI tedy bude 200 (zisk) / 100 (investice) = 200 %.(Nezapomeňte, že výsledek je v procentech – tj. vynásobte ho 100! ). Jakmile vyjde výsledek nad 100 %, znamená to, že vám ROI vyšla pozitivně a vyděláváte. Prodej napínáků se vám tedy vyplácí. Pokud ROI vyjde pod 100 %, znamená to, že vám to ekonomicky nevychází a jste ve ztrátě.

Upozornění: Je důležité, abyste dodržovali následující doporučení:

  • Hodnoty mějte vždy ve stejné měně a ve stejné daňové sazbě (např. v CZK a bez DPH)
  • Upozorňujeme, že jde o čistý zisk, takže ještě lepší je správný tento vzorek

ROI (%) = ((zisk – investice ) / investice) * 100

Kalkulačka návratnosti investice

Výpočet míry výnosnosti investice určí čistý zisk z vytvoření investice/kampaně, která přináší pravidelné výnosy a vyžaduje pravidelné náklady na fungování.

Kalkulačka míry výnosnosti investice

Sdílet článek
Vladimír Hlaváček
Key Account manager a Client Unit Leader v H1.cz

Vladimír zastává v Hájedničce pozici Key account managera a Client Unit Leadera. Největší pracovní radost pro něj představuje spokojenost klienta a jeho efektivně vynaložené investice. Sám už několik let provozuje vlastní e-shop. Díky tomu, že se mu z nuly podařilo vybudovat úspěšný byznys, se nyní může o své zkušenosti dělit s ostatními prostřednictvím školení zaměřeného na propagaci pro e-shopy.

H1.cz
Tento článek ti přináší

H1.cz

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+