5min. doba čtení

Pitch deck aneb co by měla obsahovat prezentace start-upu pro investora

Minimum slov, jasný odkaz, fakta. Asi tohle by měla ve zkratce obsahovat prezentace – pitch deck, kterou byste jako start-up chtěli oslovit potenciálního venture capital investora. Přikládám návod jak na to, spolu s příklady.

Karin Fuentes Karin Fuentes
Zakladateľka a CEO Digitoo
Pitch deck aneb co by měla obsahovat prezentace start-upu pro investora

Pokud se chcete začít bavit s venture capital investory, bez pitch decku to ani nezkoušejte. Když jsem hledala investora, seděla jsem ve sdílených kancelářích s pár startupisty a ti mě upozornili na to, že před oslovením investora musím vypracovat pitch deck.

Na základě výzkumu jsem si připravila svůj první pitch deck. Prohledala jsem pitch decky světových start-upů, jako je Facebook či Revolut. Dostala jsem velmi dobře popsanou strukturu přímo od Sequoia Capital, prošla jsem si spoustu YouTube videí o tom, jak „pitchují“ start-upy v USA.

 Proč to uvádím i s ukázkami top pitch decků? Protože už na základě mého prvního pitch decku si nás pozval investor na setkání s tím, že naše forma prezentace byla vysoko nad rámec toho, co od start-pů běžně dostávají.

 Pojďme si to rozebrat.

Co by měl pitch deck obsahovat?

1. SLOGAN– Výstižný slogan start-upu. Ideálně JEDNOU stručnou větou. Promyšlený storytelling je nesmírně klíčový.

2. PROBLÉM – Odpovězte nebo znázorněte odpovědi na 2 otázky: S jakým problémem se trh potýká a jak ho vy můžete vyřešit. Opět buďte ve svém pitch decku struční. Více řekněte osobně.

3. ŘEŠENÍ – Poskytněte řešení problému. Ukažte, čím jste jedineční.

4. SITUACE NA TRHU – Popište highlighty v rámci historického vývoje odvětví, ve kterém podnikáte, jakož i aktuální trendy a předpoklady do budoucna.

5. VELIKOST TRHU – Představte svého typického zákazníka a uveďte výpočty TAM, SAM, SOM.

TAM (Total Addressable Market) je termín, který vypovídá o možných tržbách, kterých můžete na trhu dosáhnout. Pomáhá určit obchodní priority tím, že stanoví potenciál na trhu.

SAM (Serviceable Addressable Market) představuje podíl celkového trhu, který mohou zasáhnout a obsloužit všechny firmy, které nabízejí podobné produkty jako vy.

SOM (Serviceable Obtainable Market) představuje podíl na trhu, který je start-up schopen reálně zasáhnout vzhledem ke své velikosti, konkurenci, trendům a dalším vlivům. Slouží k určení krátkodobých růstových cílů start-upu.

6. KONKURENCE – Uveďte konkurenci a zejména VAŠE výhody oproti ní.

 7. PRODUKT – Ohlédněte, v jaké fázi vývoje se nacházíte, ukažte demo produktu, jaká další stádia vývoje jej čekají, ukažte MVP, představte pilotní či platící zákazníky, pokud už nějaké máte.

8. BYZNYS MODEL – Každého investora zajímá vaše REÁLNÁ představa o příjmech. Mějte propočteno, jakým způsobem budete dosahovat příjmů a jaká bude jejich výše. Investor Ivan Fučík si stojí za tím, že pro něj je základní otázkou, zda start-up dokáže vydělat tolik, aby pokryl své náklady. Pokud ano, je podle něj na dobré cestě. K prognózám příjmů přidává výši marže, obchodní a distribuční model a také CLV a CAC. 

CLV (Customer Lifetime Value) – Ukazatel, který vypovídá o celkových příjmech, které může start-up očekávat od jednoho zákazníka po dobu trvání obchodního vztahu. Zohledňuje hodnotu výnosů daného zákazníka a porovnává ji s jeho předpokládanou životností.

CAC (Customer Aquisition Cost) – Hodnota, kterou se měří, kolik financí firma vynakládá na získání nových zákazníků. Představuje celkové náklady na sales a marketing, majetek či vybavení, které je zapotřebí k přesvědčení zákazníka.

9. TÝM – Ukažte sebe a tým klíčových lidí (management, poradci…). Měli byste vědět, že spousta investorů prověřuje celý tým ve start-upu. Jak už jsem psala dříve, období získávání investice trvá přibližně šest měsíců, během kterých si vás samotný investor prověřuje, kontaktuje se s vašimi zákazníky a zaměstnanci. Proto buďte při výběru týmu opatrní.

10. FINANCE – Definujte, jakou investici od venture capital investora potřebujete, k čemu ji plánujete použít, na jak dlouho a jaká procenta ze své firmy za to nabízíte.

Pitch deck je promyšlená hra se slovy. I když byste měli být schopni prodat investorovi svou myšlenku standardně za 10 minut, u pitch decku mnozí venture capital investoři stráví v průměru necelé 4 minuty. Tak to říká průzkum starý několik let.

Předpokládám tedy, že dnes je tato doba ještě kratší. Máte tedy velmi omezený čas na to, abyste investorovi o svém start-upu řekli co nejvíce způsobem, který ho zaujme, uvěří mu a poskytne mu financování.

Týdenní podcast UPdate

 Pár tipů na závěr:

  • Používejte obrázky a jiné vizuální pomůcky.
  • Text pište pouze tehdy, je-li to opravdu nezbytné.
  • Naplánujte si prezentaci do pitch decku na vteřiny. Snažte se nepřekročit 10 minut.
  • Podrobně si prostudujte trh – konkurenci, největší hráče, další start-upy v odvětví jako vy…
  • Představte jasný obchodní model a strategii, jak na trh proniknout.
  • Buďte připraveni odpovídat na otázky týkající se čehokoli ve vaší prezentaci.
Sdílet článek
Karin Fuentes
Zakladateľka a CEO Digitoo

Karin Fuentes má 13 leté zkušenosti v oblasti automatizace procesů, IT a účetnictví. V minulosti řídila datové oddělení AI ve společnosti Rossum, kde vytvořila metodiku učení neuronových sítí. V Digitoo sestavila tým datových vědců a pomohla vyvinout AI řešení, které digitalizuje celý účetní proces.

Digitoo
Tento článek ti přináší

Digitoo

Digitoo stojí za revolucí v účetnictví. Plně digitalizuje rutinní činnosti související s manuálním přepisováním faktur a účtováním, při kterém hrozí účetním vyhoření.

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
6 tipů, jak vybrat správnou prodejní platformu pro prodej přes internet
9min. doba čtení

6 tipů, jak vybrat správnou prodejní platformu pro prodej přes internet

Prodej přes internet patří v dnešní době mezi nejpohodlnější způsoby prodeje. Nemusíte mít kamenný obchod, za který platíte pronájem. Stačí si jen vybrat vhodnou prodejní platformu, která bude odpovídat vašemu produktu, technickým zkušenostem a finančním možnostem. Taková platforma vám výrazně zjednoduší celý proces prodeje. Jak prodávat přes internet co nejjednodušeji?

Martin Semerád Martin Semerád
Marketing SimpleShop
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+