8min. doba čtení

Návod, jak vylepšit pozici v Google pomocí on-page SEO

Nejste spokojeni s pozicí vaší webové stránky ve vyhledávačích? Aby vyhledávače považovaly vaši stránku za relevantnější ve srovnání s konkurencí, musíte zlepšit SEO (Search Engine Optimization).

Jarmila G. Gaľová Jarmila G. Gaľová
Marketing consultant Row & Slide
Návod, jak vylepšit pozici v Google pomocí on-page SEO

Nejste spokojeni s pozicí vaší webové stránky ve vyhledávačích? Aby vyhledávače považovaly vaši stránku za relevantnější ve srovnání s konkurencí, musíte zlepšit SEO (Search Engine Optimization).

Co je to SEO?

Jedná se o neustálý proces optimalizace webové stránky s cílem zlepšit její viditelnost a pozici ve vyhledávačích, jako jsou Google, Bing a Yahoo, a tím přirozeně zvýšit počet neplacených (organických) návštěv vedoucích ke zvýšení příjmů a konverzí. Zahrnuje v sobě průzkum klíčových slov, tvorbu a optimalizaci kvalitního obsahu a struktury webové stránky, budování zpětných odkazů z jiných webů, technické vylepšení webu, pravidelné analýzy a reporting.

Existují 3 oblasti SEO: on-page SEO, off-page SEO a technické SEO.

V našem článku se blíže podíváme na doporučení pro on-page SEO, kterými můžete vylepšit pozici vaší webové stránky ve vyhledávačích.

Doporučení pro On-Page SEO

1. Analyzujte klíčová slova

SEO není jednoduchá záležitost a každá z jeho oblastí vyžaduje opravdovou důslednost. Proto přistupujte k on-page optimalizaci vaší webové stránky až po důkladné analýze klíčových slov, která vám poskytne přehled o tom, co lidé ve vyhledávačích hledají a v jaké formě.

 • Odkud získat klíčová slova? Zdrojů je poměrně hodně. Klíčová slova můžete získat z vlastních nápadů, konkurenčních webů, nástrojů Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Keyword Planneru či z nástrojů pro automatické doplňování, jako je Keywoord Tool nebo Ubersuggest. Možnost automatického dokončování nabízí i samotný Google a na konci SERPu najdete další návrhy v podobě souvisejících výrazů.

 

 • Jaká klíčová slova vybrat? Zaměřte se na nejvhodnější klíčová slova, která jsou relevantní pro vaše podnikání, jsou konkurenceschopná a vyhledávaná v dostatečném objemu, aby byla schopna přivést návštěvníky na vaši webovou stránku. Nezaměřujte se pouze na obecné výrazy (zásnubní prsten, nábytek), vyšší konverzní potenciál mají také tzv. long-tail slova (zásnubní prsten s pravým diamantem, nábytek z masivu).

2. Vypracujte audit obsahu a on-page SEO faktorů vaší stránky

Abyste optimalizací on-page SEO faktorů dosáhli požadovaného efektu, musíte znát jejich aktuální stav. Věnujte proto dostatečnou pozornost hloubkovému auditu obsahu vaší webové stránky, kterým identifikujete její silné a stránky a nedostatky.

V rámci obsahové části by váš audit měl analyzovat:

 • logickou strukturu a relevanci obsahu vašich vstupních stránek podle několika faktorů, jako jsou např. klíčová slova nebo vyhledatelnost,
 • strukturu obsahové části webu, jako jsou sekce – o nás, blog, rozhovory, případové studie, často kladené dotazy atd.,
 • vyplnění, jedinečnost a správná délka meta titulků vstupních stránek a použití relevantních klíčových slov,
 • správné hierarchické uspořádání nadpisů pomocí klíčových slov,
 • vyplnění, duplicitu a správnou délku meta popisů,
 • doplnění alternativních popisů a názvů obrázků.

3. Optimalizujte titulky, nadpisy, meta popisy stránek a popisy obrázků

Meta titulky, nadpisy, meta popisy stránek a alternativní popisy obrázků se zapisují do zdrojového kódu webové stránky a jsou důležitými prvky SEO. Měly by být jedinečné pro každou podstránku (nebo obrázek) a obsahovat klíčová slova příslušející dané stránce, obrázku, resp. vyhledávaným frázím.

Pište je tak, aby byly srozumitelné, s dostatkem klíčových informací, díky kterým čtenář ví, jaký obsah může na dané stránce (obrázku) očekávat. Klíčová slova a důležité informace uvádějte vždy na začátku, protože Google může v budoucnu počet znaků změnit.

Kromě těchto obecných doporučení dodržujte i specifická doporučení, konkrétně pro titulky, nadpisy, meta popisy stránek a alternativní popisy obrázků. 

 • Titulky (Meta Title Tags) na stránkách nejsou vidět. Zobrazují se v horní liště nebo v pásu karty webového prohlížeče. Ve zdrojovém kódu se zapisují jako: <title>Tady se zadává meta titulek | web</title>. Titulky stránek by měly být co nejkratší v rozsahu 45 až 55 znaků, aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazovaly celé, případně se zobrazila jejich podstatná část. Pro zvýšení povědomí o značce přidejte na konec titulku i doménu nebo název společnosti mimo limit znaků. Titulky by měly být statické a s logickou strukturou (domovská stránka je nadřazena kategoriím, kategorie jsou nadřazené produktům atd.). Důležité je, aby měli jednotnou variantu URL. To proto, že Google považuje stránky za odlišné bez ohledu na to, zda je na konci adresy URL lomítko, nebo ne. Pokud již na webu existují obě varianty se stejným obsahem, je třeba je na sebe přesměrovat.
 • Nadpisy a podnadpisy (nadpisy H1 – H6) pomáhají vyhledávačům rozpoznat, o čem stránky jsou. Ve zdrojovém kódu se zapisují takto: <h1>Zde je nadpis | web</h1>. Strukturované nadpisy a podnadpisy by měly mít 55 až 60 znaků. Měly by obsahovat správné heading tagy s logickou strukturou pro tvorbu logického a snadno pochopitelného obsahu (H1 pro hlavní nadpis, H2 pro podnadpisy, H3 pro podnadpisy další úrovně atd.) Zároveň je důležité, aby se na stránce zobrazovaly a nebyly skryté. 

 

 • Meta popisy (Meta Descriptions) se vždy zobrazí ve výsledcích vyhledávání a mohou zvýšit míru prokliků. Ve zdrojovém kódu se zapisují takto: <meta name=”description” content=”Zde se zadává meta popis”>. Meta popisy by měly mít rozsah do 155 znaků. Je však důležité si uvědomit, že Google může v případě článků na začátku meta popisu zobrazit také datum publikování, a zobrazit tak o 15 znaků méně. Zároveň by měly být atraktivní, aby motivovaly k proklikům, a také pravidelně testované a optimalizované, aby se míra prokliků přirozeně zvyšovala.

 

 • Alternativní popisy obrázků a názvy obrázkových souborů (Alt descriptions / Alt texts) se zobrazují návštěvníkům s nenačtenými obrázky, a to ve výsledcích vyhledávání obrázků i přímo na webových stránkách. Slouží také jako popisy pro nevidomé. Ve zdrojovém kódu se zapisují takto: <img src=”https://www.web.domena/images/nazev-obrazku.jpg” alt=”Zde zadejte popis obrázku” />. Alternativní popisy obrázků by měly mít délku maximálně 125 znaků a je ideální je pravidelně testovat a optimalizovat pomocí klíčových slov, abyste se ujistili, že jsou přesné a informativní. U názvů obrázkových souborů dbejte na to, aby byly vyplněny bez diakritiky a speciálních znaků, velkých písmen, podtržítek, interpunkčních znamének a hashtagů a vždy s mezerami nahrazenými spojovníky (-).

4.Vytvořte a aktualizujte vaše strukturovaná data

Strukturovaná data (Rich Snippets) jsou výsledky vyhledávání, které zobrazují data navíc ve formě obrázků, hodnocení obsahu hvězdičkami, cen zboží apod. Pomáhají rozpoznat relevanci webové stránky k danému vyhledávání a mohou zvýšit míru prokliků na stránku.

Vytvořte je v následujících krocích:

 • Identifikujte typ obsahu na vaší stránce, který chcete zvýraznit (produkt, recenze apod.).
 • Použijte strukturovaný značkovací jazyk, jako je schema.org, k označení vybraných prvků z vaší stránky
 • Zkontrolujte správnost implementování značkovacího jazyka pomocí nástroje Google pro testování strukturovaných údajů nebo podobných nástrojů.
 • Ujistěte se, že vaše strukturovaná data jsou přesná a relevantní pro čtenáře.
 • Monitorujte je ve výsledcích vyhledávání pomocí Google Search Console pro detekci chyb a problémů.
 • Pravidelně je aktualizujte, aby stále odpovídala obsahu vaší webové stránky.
Týdenní podcast UPdate

5. Vytvořte a aktualizujte Open Graph meta data

Open Graph meta data ovlivňují zobrazení stránky na sociálních sítích. Mohou zvýšit míru prokliků a přivést na stránku více návštěvníků. V jazyce HTML se zapisují takto:

<meta property=”og:title” content=”Váš název zde”>

<meta property=”og:description” content=”Váš popis zde”>

<meta property=”og:image” content=”image.jpg”>.

Vytvořte je v následujících krocích:

 • Identifikujte obsah vaší stránky, který chcete sdílet na sociálních sítích (článek, produkt apod.).
 • Použijte Open Graph Protokol ke specifikaci názvu, popisu, obrázku a dalších informací o obsahu pomocí OG meta značek.
 • Přidejte OG meta značky do hlavičky HTML kódu.
 • Ujistěte se, zda jsou OG meta značky relevantní k obsahu stránky a zároveň atraktivní pro čtenáře.
 • Zkontrolujte správnost implementování OG meta značek pomocí Facebook Sharing Debugger, Twitter Card Validator nebo podobných nástrojů pro detekci chyb.
 • Pravidelně je aktualizujte, aby byly relevantní i při změně obsahu stránky.

6. Monitorujte účinnost vaší SEO strategie

Věnujte dostatečnou pozornost také pravidelným analýzám a reportingu. Analýza klíčových slov a výkonnosti vyhledávání vám umožní zjistit, jak funguje vaše webová stránka v porovnání s konkurencí a jak můžete ještě více zlepšit vaše výsledky vyhledávání.

Klíčovými ukazateli účinnosti SEO strategie v organickém vyhledávání jsou:

 • pozice pro vybraná klíčová slova,
 • návštěvnost webové stránky,
 • získané konverze (formuláře, leady),
 • organická míra prokliku (click through rate),
 • míra odchodů na dané stránce (bounce rate).

Pravidelný reporting vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky vašeho webu, zlepšit jeho celkový výkon a přivést na něj neplacenou (organickou) návštěvnost. Tu můžete v dlouhodobém horizontu sledovat v Google Analytics nebo pomocí nástroje Ahrefs.com

Novinky z Youtube kanálu Ecommerce Bridge
Přihlásit se k odběru

SEO nepřináší výsledky ze dne na den

SEO je dlouhodobý a neustálý proces, který však nepřináší okamžité výsledky. Přesto je každé jednotlivé SEO vylepšení obrovskou příležitostí k získání lepších pozic v Googlu a zvýšení organické návštěvnosti.

Sdílet článek
Jarmila G. Gaľová
Marketing consultant Row & Slide

Působím v marketingu již několik let, během kterých jsem získala zkušenosti v různých sférách a úrovních – od marketingového specialisty, přes eventového manažera až po copywriterku. V současnosti se věnuji zejména copywritingu a obsahovému marketingu.

Row & Slide
Tento článek ti přináší

Row & Slide

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
15 expertů: Jak se nakupují odkazy při linkbuildingu v roce 2024? A jakou roli budou hrát nadále?
3min. doba čtení

15 expertů: Jak se nakupují odkazy při linkbuildingu v roce 2024? A jakou roli budou hrát nadále?

SEO je tady s námi již více než 20 let. Točí se v něm stovky milionů eur a ve větší nebo menší míře se dotýká každého online projektu. Jedna z nejdůležitějších součástí úspěšné SEO strategie je také linkbuilding. Pozici ve vyhledávání ovlivňují také zpětné odkazy – backlinky. To potvrdil i sám Google. Zatímco v roce […]

Redakce Redakce
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+