10min. doba čtení

Mobilní aplikace pro e-shopy: Průvodce krok za krokem

Vývoj mobilní aplikace pro e-shop není zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Ekonomické zhodnocení, lidské zdroje, časová náročnost – to vše hraje významnou roli. Možná právě proto se v našem regionu setkáváme s mobilními aplikacemi pouze u největších hráčů na trhu, například Alza.cz nebo Mall.cz. Statistiky ovšem jasně ukazují, že výsostní pozice desktopových zařízení upadá, zatímco obliba těch mobilních stoupá.

Filip Vlkanova Filip Vlkanova
Project Manager v MobileSoft
Mobilní aplikace pro e-shopy: Průvodce krok za krokem

Podľa eMarketera v roce 2017 byl podíl celkových celosvětových prodejů provedených z mobilního zařízení v rámci e-commerce 58,9 %. V roce 2021 by již podíl prodejů uskutečněných skrze chytrá mobilní zařízení měl přesáhnout 70 %.

Už dávno jsou tak pryč časy, kdy se stačilo soustředit pouze na kvalitu webu respektive e-shopu. Chytrý telefon má dnes téměř každý a jeho používání je neodmyslitelnou součástí našich životů. Už dávno jej nepoužíváme jenom k telefonování nebo psaní SMS. Internet, sociální sítě, navigace, CMS, bankovnictví, hudba, ovládání chytré domácnosti, média a v neposlední řadě nákupy – to vše a mnohem více je dnes součástí chytrých telefonů.

Podstatným důvodem pro provedení konverze skrze mobilní aplikace je větší uživatelská přívětivost, přehlednost a rychlé provedení objednávky.

V únoru 2018 vyšel na webu marketingland.com zajímavý ​článek​, který porovnával prodeje skrze e-shopy a mobilní aplikace. Čísla opět hovořila jasně. Sledovaná byla návštěvnost a konečné prodeje přes desktop a mobilní zařízení. Podíl na transakcích byl 33 % z desktopu (PC), 23 % z mobilního zařízení přes responzivní web, 44 % z mobilní aplikace. Statistiky byly tvořeny pouze z dat prodejců, kteří své podnikání mají tzv. cross-device, tedy využívají všech dostupných kanálů v online prostředí.

Procento konverze

Dalším zajímavým ukazatelem je procento konverze (reálně uskutečněné objednávky), která byla u mobilní aplikace 3 krát vyšší než v případě responzivního webu. Skrze responzivní web dosáhla konverze 6 %, v rámci mobilní aplikace však tato hodnota vzrostla na 21 %. Velkou roli samozřejmě hraje také loajalita k danému brandu. Z mnoha výzkumů vyplývá, že podstatným důvodem pro provedení konverze skrze mobilní aplikace je větší uživatelská přívětivost, přehlednost a rychlé provedení objednávky. Možná ještě zajímavějším ukazatelem je to, že 41 % desktopových konverzí předcházelo prvotní seznámení se s produktem a prodejcem skrze mobilní zařízení.


V rámci aplikace dokážete například mnohem přímočařeji komunikovat s vašimi zákazníky.

Pokud se vaše firma po porovnání všech pro a proti rozhodla pro vývoj mobilní aplikace, jako dalšího prodejního nástroje, mohlo by se vám hodit pár níže uvedených informací.

Potřebuji mobilní aplikaci?

Už tedy víte, kam se ubírají aktuální trendy a kam má smysl soustředit svou pozornost. Musíte si však interně vyhodnotit, zda je pro vás vývoj mobilní aplikace efektivní, zda bude mít návratnost… Pokud však nebudeme rozebírat obraty vašeho e-shopu, lidské a časové zdroje, tak můžeme mobilní aplikaci označit za velice funkční prodejní nástroj.

V rámci aplikace dokážete například mnohem přímočařeji komunikovat s vašimi zákazníky a to prostřednictvím notifikací. Pro jejichž zobrazení nemusí být uživatel ani registrován. Můžete mu tak sdělit aktuální informace z oblasti PR, slevových akcí nebo novinek. Kdykoli, kdekoli – nikdy neztratíte kontakt s vaším koncovým uživatelem.

Nativní mobilní aplikace vs. responzivní web

Každý, kdo vytvářel vlastní web nebo e-shop, ví, o jak rozsáhlý projekt se jedná. Web může být velice kreativní, může obsahovat spoustu informací, animovaných prvků… Dnes už se však hned od začátku musí počítat s co nejlepším responzivním řešením. Pro kodéry je však právě responzivita jedním z největších oříšků. Přizpůsobit web tak, aby vypadal dobře také na malých mobilních zařízení není nic jednoduchého a často se musí hledat kompromisy.

Abychom dobře pochopili responzivní řešení, můžeme si jej v krátkosti představit na řešení pomocí Bootstrapu (sada nástrojů pro tvorbu responzivního řešení webu). Na obrázku níže můžete vidět rozložení webu, které je rozděleno do sloupců, mřížek. Do těch se uzpůsobuje obsah webu.

Web primárně vzniká pro plné rozlišení, tedy pro situaci, kdy se veškeré prvky vyskládají tak, že je mřížka kompletní. Pokud si však web otevřeme na menším zařízení (např. 13palcový notebook), musí se web přeskládat, a tak vznikne například situace, kdy prvky, které jsou obsaženy ve sloupcích 9-12 se responzivně seskládají pod prvních 8 sloupců. Pokud si zobrazíme web na ještě menším zařízení, můžeme se dostat do stavu kdy se nám vedle sebe vejdou například pouze 2 nebo 4 sloupce a ostatní se skládájí sestupně pod daný obsah.

Kouzlo mobilní aplikace je v tom, že má mnohem větší tah na branku a můžete ji uzpůsobit vašim cílům, u e-shopu primárně prodejům.

Vše technicky funguje spolehlivě a nepřijdeme o informace, které vidíme v plném rozlišení webu, zároveň je však řešení méně variabilní. Může se nám ale stát, že některé informace, které na webu máme v úvodní části webu, nyní odsouváme na malých zařízení do spodní části, kam se uživatel ani nemusí dostat. Někdy působí obsah při menším rozlišení jako příliš objemný.

Kouzlo mobilní aplikace je v tom, že má mnohem větší tah na branku a můžete ji uzpůsobit vašim cílům, u e-shopu primárně prodejům. Máte podklad, který by se měl zobrazovat. Ovšem celý produkt si tvoříte na klíč tak, aby byla práce s omezeným prostorem co nejefektivnější, nejpřehledněší a uživatelsky přívětivá. S dobře zpracovanou aplikací dokážete dosáhnout lepšího focusu na samotný produkt, lépe zobrazit informace o něm (tvoříme si nový, vyhovující layout) atp.

Výhodou agenturní spolupráce je etablovaná pozice na trhu, zkušenosti a efektivita práce.

Vše se poté zrcadlí ve statistice, která je znázorněna v úvodu článku. Z ní vyplývá, že konverzní poměr je u mobilní aplikace mnohdy 3 krát vyšší než z responzivního webu. Zároveň se často stává, že v responzivitě můžeme narazit na problémy, které se technicky řeší velice obtížně. Na obrázku níže můžete vidět porovnání toho, jak může vypadat stejný strom produktů v mobilní verzi webu vs. v mobilní aplikaci.

Agentura vs. interní tým

Pokud je vývoj mobilní aplikace jednorázovou záležitostí a firma tak nevyužije interní tým pro vývoj dalších produktů, vyplatí se externí spolupráce – jak finančně, tak časově. Výhodou agenturní spolupráce je etablovaná pozice na trhu, zkušenosti, efektivita práce. V porovnání s budováním vlastního interního týmu je taková spolupráce také finančně výhodnější.

To se může měnit s velikostí firmy. Například gigant Amazon má obrovské vývojářské týmy, které řeší cross-device platformy a další technologické inovace. V regionálním měřítku bychom ale našli pouze pár takových případů a z vlastní zkušenosti víme, že i když se nějaké větší společnosti a e-shopy tváří, že mají vlastní tým, tak většinu práci outsourcují.

Náklady na vývoj mobilní aplikace pro e-shop

Vždy je nutné se nejprve odrazit od důkladné specifikace projektu. Vždy je dán plán, předběžná kalkulace a následně se projekt vyvíjí na bázi sprintů, které mají pevně stanovený časový úsek.

Vývojář ví, co je nutné realizovat a jaké práce na to budou navazovat. Klient má absolutní přehled nejen o stavu, ve kterém se projekt nachází, ale také o finanční náročnosti daných sprintů. Vše se plánuje dopředu, a tak je proces nejen transparentní, ale i maximálně efektivní.

Jak probíhá vývoj mobilní aplikace

Vždy záleží na rozsahu projektu a na domluvě mezi agenturou a klientem.

Obecný proces vývoje však může vypadat následovně:

 1. úvodní kontakt a schůzka – vzájemné představení subjektů a předání informací o plánovaném projektu.
 2. specifikace prací​ včetně předpokládaného hodinového nacenění,
 3. domluva na samotném ​procesu ​(ideálně agilní vývoj s využitím SCRUM metodiky a
  plánováním práce na dílčí sprinty) a​ rozsahu prací,
 4. pravidelné plánování práce pro aktuální ​sprinty ​(týdenní, čtrnáctidenní…) s plným informováním klienta,
 5. využití task systému, například JIRA Atlassian – transparentní jak pro vývojáře, tak pro klienta, který má do systému přístup,
 6. pravidelné ​cally ​s klientem či ​osobní schůzky – informace o aktuálním stavu, plánech, problémech atp.,
 7. průběžné ​testování ​aplikace,
 8. pravidelné ​předávání verzí aplikace​ klientovi k otestování či kontrole,
 9. finalizace ​produktu,
 10. vydání na příslušné story (Google play či AppStore) – může být nejprve v
  testovacím/beta režimu a až posléze může být vypuštěna public verze (dle domluvy),
 11. postupné vydávání pro různé regiony, A/B testování…,
 12. pravidelné aktualizace, propagace, vylepšení… dle vzájemné domluvy s klientem.

Spuštění aplikace, vydání na Google Play nebo App Store

Po vzájemné dohodě mezi agenturou a klientem ve většině případů vydává aplikaci agentura. Klient si však může vydání realizovat svépomocí. Případně může agentura aplikaci vydat do testovacího režimu v rámci daných storů. Následné vypuštění do ostrého provozu může provést klient sám. V ideálním případě má však vydávání na starosti agentura.

Pokud nechcete stát na místě, musíte naslouchat trendům a snažit se dostat tam, kde vaši zákazníci tráví nejvíce času.

V některých případech se aplikace vůbec do Google Play či App Store nevydává. Právě v případě, že se jedná o interní aplikaci, ke které nemá přístup nikdo mimo danou společnost. Interní distribuci APK si zajišťuje klient.

Revize a aktualizace mobilní aplikace

Je důležité si uvědomit fakt, že stejně jako práce na webu nekončí jeho spuštěním (obsah, úpravy, nové funkce), podobné je to také u aplikace. Feedback chodí nejen od klienta, ale samozřejmě také od samotných uživatelů. Na daný feedback se reaguje pravidelnými aktualizacemi aplikace. Mnohdy je však vývoj rozdělen na několik fází, proto se po vydání aplikace často začíná pracovat na dalších fázích, které obsahují nové funkcionality nebo úpravy a rozšíření těch stávajících.

Je potřeba se povznést, vidět souvislosti a snažit se svůj byznys dostat tam, kam směřují potenciální zákazníci.

Rozhodnutí o vývoji mobilní aplikace pro e-shop není jednoduché a snoubí mnoho faktorů. Pravdou však je, že žijeme v době, která se extrémně rychle posouvá kupředu a pokud nechcete stát na místě, musíte naslouchat trendům a snažit se dostat tam, kde vaši zákazníci tráví nejvíce času. Z historie víme, že firmy které nešly s dobou jsou často již zapomenuty (Noka, Kodak).

Vždy tu byl někdo, kdo si myslel, že rádio je jediný možný nástroj pro propagaci a že nějaká televize je pouze novinkou, která nebude masově rozšířená. Stejně tak se opovrhovalo internetem, maily, YouTubem, sociálními sítěmi a dalšími novinkami. Masové adopci vždy předchází skepse, ale je potřeba se povznést, vidět souvislosti a snažit se svůj byznys dostat tam, kam směřují potenciální zákazníci. Ti jsou aktuálně na chytrých mobilních telefonech, proč jim tedy nejít naproti?

Sdílet článek
Filip Vlkanova
Project Manager v MobileSoft

Project manager, který se stará o bezchybnou komunikaci s klientem a řídí celý proces projektu.

MobileSoft
Tento článek ti přináší

MobileSoft

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Jak si v e-commerce získat srdce a peněženky
2min. doba čtení

Jak si v e-commerce získat srdce a peněženky

Provozujete online obchod v roce 2024? Je to jako snažit se zapadnout na rockovém koncertu v béžovém oblečení. Každý mluví o svých úžasných výrobcích a zákazníci jsou každou minutou vybíravější. Jak to tedy napravit? Dvě slova: Digitální PR.

Redakce Redakce
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+