Titulný obrázok spoločnosti Boldiz Law Firm s.r.o.
Logo Boldiz Law Firm s.r.o.

Boldiz Law Firm s.r.o.

Ochráníme vaši značku doma i v zahraničí.

Boldiz Law Firm s.r.o.

Svou důvěru nám projevily již stovky klientů, kterým jsme pomohli:

  • posílit právní ochranu značek
  • vymoci nároky a oprávněné zájmy plynoucí z jejich ochranných známek, (ne)registrovaných designů, obchodních jmen či ve spojitosti s doménami
  • převést nebo postoupit (licencovat) práva duševního vlastnictví
  • zamezit nekalosoutěžním praktikám

Boldiz Law Firm s.r.o.

Zakladatel Boldiz Law Firm® – JUDr. Jan Boldizsár je:

  • advokát (od 2016)
  • oprávněný zástupce před EUIPO (od 2017)
  • členem výborů mezinárodní asociace INTA (od 2022).

Věnujte svůj čas a energii zvelebování vašeho byznysu. Její právní ochranu svěřte do rukou specializovaným zástupcům.

Naše služby

Právní ochrana značek
Vymáhání práv duševního vlastnictví
Rešerše a strategické nastavení práv duševního vlastnictví
Obnovy, převody a licenciování práv k duševnímu vlastnictví
Monitoring duševního vlastnictví
Spory z duševního vlastnictví a nekalé soutěže

Poslední články

Vybíráme z našeho týmu

JUDr. Ján Boldizsár
Advokát

Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+