4min. doba čtení

E-shop a prodej zboží do zahraničí – daň z přidané hodnoty

Pokud začne e-shop prodávat své zboží i za hranice České republiky, je velmi důležité správně nastavit daň z přidané hodnoty. Zásadní kritéria jsou – kam je zboží dodáno a dále komu.

Pavla Kubatová Pavla Kubatová
daňová poradkyně v UOL
E-shop a prodej zboží do zahraničí – daň z přidané hodnoty

1) Vývoz zboží do třetích zemí

Vývozem zboží se dle zákona o DPH rozumí výstup zboží z EU na území třetí země, pokud bylo zboží propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit nebo bylo zpětně vyvezeno. Vývoz zboží je třeba prokázat, zpravidla rozhodnutím celního úřadu. Vývoz je osvobozen, pokud je zboží přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, případně kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo pobytu ani provozovnu. V případě vývozu zboží není rozhodující, zda je kupující osoba osobou povinnou k dani. Osvobozený vývoz zboží se vykazuje na řádku 22 přiznání k DPH.

Vývoz je osvobozen, pokud je zboží přepraveno z tuzemska do třetí země, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo pobytu ani provozovnu.

2) Dodání zboží do jiného členského státu

Dodáním zboží do jiného členského státu se rozumí prodej zboží plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeným plněním s nárokem na odpočet, vyplňuje se do řádku 20 přiznání k DPH a rovněž se uvádí do soukromého hlášení – kód 0.

Dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeným plněním s nárokem na odpočet.

3) Zasílání zboží

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu, pokud je zboží přepraveno prodávajícím či jím zmocněnou třetí osobou, osobě, pro kterou není pořízení zboží předmětem daně. Jde tedy o zasílání zboží soukromým osobám a ve většině případů i podnikatelům – neplátcům DPH. Pokud jde o drobné jednorázové prodeje, odvádí se ze zasílání zboží daň stejně jako z dodání v rámci České republiky, pokud zboží není předmětem spotřební daně. Pokud však je v daném kalendářním roce překročena určená hodnota zboží zaslaného do některého členského státu, je třeba se v tomto státě registrovat a DPH přiznávat odvádět tam, a to i v následujícím kalendářním roce. DPH je možno odvádět ve státě ukončení přepravy i v případě, že limit překročen nebyl. Toto rozhodnutí je pak také platné i pro následující kalendářní rok.

Pokud je v daném kalendářním roce překročena určená hodnota zboží zaslaného do některého členského státu, je třeba se v tomto státě registrovat a DPH přiznávat odvádět tam, a to i v následujícím kalendářním roce.

Za zasílání zboží se nepovažuje dodání nového dopravního prostředku, dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání použitého zboží, uměleckého díla nebo starožitnosti ve zvláštním režimu.
Pokud se zasílání zboží daní v České republice, uvádí se do řádků 1+2, po překročení limitu se daní v zemi ukončení přepravy a v českém daňovém přiznání se uvádí v řádku 24.
Pro e-shop, který dodává zboží do jiných členských států je tedy stěžejní hlídat překročení obratů za každý členský stát, kam dodává, zvlášť – je možno zjednodušit např. nastavením středisek pro jednotlivé státy. Limity pro jednotlivé státy jsou rozdílné a jsou uvedeny v přiložené tabulce. Ve většině států odpovídá hodnota limitu necelému 1 mil. Kč. Při blížícím se překročení limitu je vhodné s dostatečným předstihem kontaktovat daňového poradce v příslušném státě.

Pro e-shop, který dodává zboží do jiných členských států je stěžejní hlídat překročení obratů za každý členský stát, kam dodává, zvlášť – je možno zjednodušit např. nastavením středisek pro jednotlivé státy.

Sdílet článek
Pavla Kubatová
daňová poradkyně v UOL

Vystudovala Fakultu financí a účetnictví na VŠE, poté pracovala jako účetní a v roce 2014 složila zkoušky na daňového poradce, momentálně je na rodičovské s druhou dcerou :-)

UOL
Tento článek ti přináší

UOL

Společnost UOL je na trhu od roku 2005 v Praze s jasnou vizí změnit dosavadní způsob zpracování účetních služeb, vytvořit tak nový trh a stát se na tomto novém trhu klíčovým hráčem.

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Nenechte si zákazníky utéct: Jak je zaujmout a zabránit opuštění košíku
5min. doba čtení

Nenechte si zákazníky utéct: Jak je zaujmout a zabránit opuštění košíku

Každý z nás se někdy ocitl v situaci, kdy v e-shopu vybíráme produkty, vkládáme je do košíku a najednou se něco stane – vyrušení, nesouvislá myšlenka nebo prostě ztráta zájmu. Výsledkem je opuštěný košík, který zůstane viset někde na internetu. Z pohledu uživatele to může být pouze nezáměrné opomenutí, zatímco pro majitele e-shopu představuje ztrátu […]

Karel Souček Karel Souček
SEO/UX team leader
Přečíst článek
Bezpečnost a WordPress: Jak se chránit před kybernetickými hrozbami
6min. doba čtení

Bezpečnost a WordPress: Jak se chránit před kybernetickými hrozbami

Jednou z nejdůležitějších priorit při správě webových stránek je jejich zabezpečení před útoky. Měli byste zvážit různé prvky, které pomohou ochránit vaši webovou stránku před nebezpečím. Níže se podíváme na základní možnosti zabezpečení a nastíníme doporučení, která se vyplatí dodržovat. Podrobněji se budu věnovat dvoufaktorovému ověřování (2FA).

Filip Mackov Filip Mackov
Senior Web Developer
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+