5. září 2018
5. září 2018

Content marketing

Content marketing, nebo tedy obsahový marketing, je forma marketingu, při které se vytváří hodnotný obsah, který pomáhá svého čtenáře, tedy zákazníka, obohacovat a vzdělávat. Je to déle trvající forma marketingu, která se snaží vytvářet zejména hodnotný obsah, který je relevantní pro příjemce, a jeho záměrem je dosáhnout, aby mu toto konání v konečném důsledku přineslo zisk. Právě to, že prodávající nabízí opravdu hodnotný obsah, který je užitečný pro zákazníka, ho odlišuje od ostatních, jejichž reklama nepřináší žádné nové informace nebo zajímavosti, které by zákazníkovi mohly pomoci.